مفهوم کالای در راه

مفهوم کالای در راه

تاریخ انتشار :

.

مفهوم کالای در راه

مفهوم سفارش در راه


یکی از مهم ترین مباحث در بحث برنامه ریزی تولید و تامین تهیه به موقع مواد اولیه است. مفاهیم نقطه بهینه سفارش، مقدار بهینه سفارش، حداقل مقدار موجودی، دوره تامین سفارش، هزینه های انبار داری، هزینه های تامین کالا و... واحد برنامه ریزی را به سمت مدیریت بهینه موجودی کالاهای سازمان سوق می دهد.
شرکت ها برای شناسایی میزان موجودی کالا در هر لحظه از گزارشات متعددی استفاده می کنند. اما نکته مهم آن است که شرکت ها می خواهند بدانند هر بار چه میزان باید سفارش گذاری کنند که البته لازمه این امر آگاهی از چند بعد متفاوت نسبت به موجودی کالای سازمان است؛ این که بدانند چه میزان کالا نیاز دارند؟ چه میزان از آن موجود است؟ چه میزان در دست تهیه است؟ چه میزان مصرف روزانه است(به کمک شاخص ITR میتوانید به داده های مهمی دست پیدا کنید)  .

 نگهداری مجموع مقادیر سفارش گذاری شده برای هر کالا در سیستم تدارکات انجام می شود. در سیستم تدارکات از لحظه ای که برای کالا درخواست صادر می شود تا زمانی که موجودی کالا در انبار رسید می شود، ممکن است اتفاقات متفاوتی برای کالای خریداری شده روی دهد؛ از تغییر تعدادی گرفته تا عوض شدن کالای مورد نیاز و ... مثلا ممکن است در ابتدای درخواست خرید کاربر 10 عدد از یک کالا درخواست دهد و در پایان تنها 6 عدد از همان کالا تایید شود که خریداری شود. آنچه مهم است بدانید  این است که، منطق محاسبه کالای در راه یا سفارش در راه در سیستم تدارکات بر اساس مبانی مهندسی انجام می شود؛ سایر زیر سیستم ها مثل نرم افزار کنترل تولید، نرم افزار انبار، نرم افزار برنامه ریزی تولید و.. از منطق تعیین شده در این بخش استفاده می کنند و قادر نیستند به تنهایی کالای در راه را محاسبه کنند.

کالای در راه یا سفارش در راه به مقدار موجودی مقداری از کالا گفته می شود که در سازمان برای خریداری آن تایید های مرتبط اخذ شده و در دست تهیه است ولی هنوز کالا در انبار رسید نشده است. به مدت زمان تامین کالا که از زمان سفارش گذاری در نرم افزار تدارکات آغاز می شود و تا دریافت کالا در انبار ادامه پیدا می کند دوره سفارش(Lead Time) گفته می شود. تمامی این محاسبات در سیستم تدارکات انجام می گردد.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.