مقالات آموزشی

برای توانمندسازی ، توسعه و پیشگیری از تهدیدات فضای کسب و کار ؛ اطلاع از آخرین دستاوردهای نرم افزاری ، بخش نامه های قانونی و تغییر آنها ، مقالات برهان نوین را دنبال کنید.

همه چیز راجع به سامانه مودیان

همه چیز راجع به سامانه مودیان

تاریخ انتشار :

همه چیز راجع به سامانه مودیان

سامانه مودیان سامانه ای که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی فروش کالا و خدمات برای مودیان واجد شرایط معرفی شده است.


انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

تاریخ انتشار :

انواع صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان(قانون پایانه های فروشگاهی) در سه دسته صورتحساب الکترونیکی نوع اول، صورتحسـاب الکترونیکی  نـوع دوم و صورتحســاب الکترونیکی  نــوع ســوم دسته بندی می شود.


صدور صورتحساب الکترونیکی صادراتی

صدور صورتحساب الکترونیکی صادراتی

تاریخ انتشار :

خلاصه قواعد سازمان امور مالیاتی برای صورتحساب های ارزی به صورت یکباره در این بخش تشریح شده است. برای آشنایی با نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی این بخش را مطالعه فرمایید. پیش نیاز ارسال صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادراتی تهیه سیستم فروش صادراتی و حسابداری ارزی  می باشد.


 انواع صورتحساب الکترونیکی  سامانه مؤدیان

انواع صورتحساب الکترونیکی سامانه مؤدیان

تاریخ انتشار :

 انواع صورتحساب الکترونیکی  سامانه مؤدیان

انواع صورتحساب الکترونیک برای ثبت در سامانه مؤدیان در چهار دسته قرار می گیرد. صورتحساب اصلی فروش، صورتحساب اصلاحی، صورتحساب ابطالی و صورتحساب برگشتی؛ در این پست قواعد مرتبط با صدور هر یک از انواع صورتحساب به شرح زیر بیان می شود.

 مدت زمان مطالعه:3 دقیقه