خبرنامه برهان نوین

با عضویت در خبرنامه تخصصی برهان نوین از آخرین موضوعات مرتبط با بخشنامه ها ، قوانین تاثیرگذار در کسب و کار و آخرین ویژگی های نرم افزار در برهان مطلع شوید

هر خبرنامه یک موضوع تخصصی برای کنکاش در ارتباط با تعاملات کسب و کار و ERP

عضویت در خبرنامه
خبرنامه شماره 2 برهان نوین

خبرنامه شماره 2 برهان نوین

دانستنی های مرتبط با عملیات پایان سال


خبرنامه شماره 1 برهان نوین

خبرنامه شماره 1 برهان نوین

دانستنی های پایانه فروشگاهی