بانک دانش

ده اشتباه حسابداران انبار

در این مستند پرتکرارترین اشتباهات کاربران نرم افزار انبار برهان اشاره شده است.. این اشکالات بین کاربران نرم افزار انبار ریالی مرسوم می باشد.

دانلود فایل

نحوه ثبت اسناد استعلامی در ماژول تامین

در این مستند به نحوه ثبت روش خرید استعلامی در ماژول تامین برهان پرداخته میشود.از آنجایی که کارکرد ثبت اطلاعات در این فرم متفاوت می باشد دقت نظر در این حوزه منجر به کاهش زمان آموزش کاربران توسط کارشناسان پیاده سازی میشود .در این بخش به گام های پیش از صدور ابلاغیه استعلام پرداخته نمیشودو فرآیند از آنجایی آغاز میشود که شیوه خرید استعلامی انتخاب شده است.

دانلود فایل

آموزش نرم افزار دارایی ثابت

برای آشنایی با قابلیت های سیستم دارایی ثابت برهان می توانید فایل پیوست را مشاهده فرمایید.

دانلود فایل