کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

تاریخ انتشار :

نحوه کانورت اسناد توسط کاربر در نرم افزار انبار برهان
نحوه کانورت اسناد حسابداری توسط کاربر در نرم افزار حسابداری برهان
نحوه کانورت اسناد توسط کاربر در نرم افزار فروش برهان
نحوه کپی کردن اسناد حسابداری در نرم افزار برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

برای کپی یا انتقال اسناد به نرم افزار برهان دو روش دریافت از فایل و کپی سند وجود دارد. کاربران بدون وابستگی به کارشناسان پشتیبانی یا راه اندازی، بدون آنکه نیازی به انجام کارهای فنی یا کانورت اطلاعات داشته باشد، می توانند با قابلیت هایی که در نرم افزار تعبیه شده، انتقال اطلاعات را به سادگی انجام دهند.

اگر نیاز باشد، از خارج نرم افزار برهان انتقال اطلاعات(کانورت اطلاعات) به سیستم های انبار ، فروش و حسابداری  انجام شود، باید طبق فرمت فایل ارائه شده بارگذاری اطلاعات انجام شود.(تصویر شماره1)؛ جهت صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل ابتدا باید اطلاعات به فرمت مورد نظر تبدیل شوند. برای بدست آوردن فرمت فایل دریافتی در نرم افزار حسابداری در فرم سند همانند تصویر شماره1، آیکون فرمت فایل در فرم سند حسابداری انتخاب می شود. با انتخاب این فرمت کاربر می تواند ستون هایی که برای ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری برهان مورد نیاز است را مشاهده کند. در ستون راهنما نیز عناوین ستون ها و نحوه تکمیل اطلاعات شرح داده شده است.
در نرم افزار انبار  و فروش برای دریافت فرمت فایل برای فراخوانی اطلاعات؛ باید سند بدون مبنا باشد تا امکان فراخوانی اطلاعات وجود داشته باشد. از این رو زمانی که روی دریافت از فایل کلیک می گردد، صفحه ای باز می شود که  باید روی دریافت فرمت اکسل کلیک شود، تا بتوان فرمت فایل مورد نظر را جهت فراخوانی اطلاعات دریافت نمود.

انتقال اسناد به سیستم حسابداری
اگر بخواهید سند حسابداری را کپی نمایید، از دو طریق این موضوع امکان پذیر است، کپی تمام یک سند یا کپی بخشی از سند. اگر کپی تمام سند مد نظر باشد باید از طریق لیست اسناد این موضوع پیگیری شود. اگر کپی بخشی از سند مد نظر باشد باید اقلام مورد نظر انتخاب شود، روی سند کلیک راست کنید، کپی سند را انتخاب می نماید. سند مقصد را انتخاب نموده و جایگذاری اطلاعات انجام می شود.
در صورتیکه نیاز باشد اطلاعات از یک پایگاه داده یا یک شعبه به شعبه یا پایگاه داده دیگر منتقل شود، در لیست اسناد حسابداری گزینه ارسال به فایل را (تصویر شماره 3) انتخاب نموده و سپس از مسیر دریافت از اکسل اطلاعات بارگذاری می گردد.
🔔توجه شود، برای جایگزینی اطلاعات در پایگاه داده مقصد باید اطلاعات پایه شامل کد معین، کد تفصیل، تعداد سطوح ساختار حساب برابر باشد.

انتقال اسناد به سیستم انبار
برای انتقال اطلاعات به سیستم انبار، مطلع باشید که در اسناد صادره فقط گردش تعدادی قابل انجام است. هر سند منتقل شده نیز به صورت بدون مبنا صادر می شود و انتقال اطلاعات برای اسناد مبنادار امکان پذیر نمی باشد.


برای انتقال اطلاعات به سیستم انبار باید ابتدا همانند سند حسابداری، در یکی از فرم های بدون مبنای سند انبار فرمت مورد نظر را دریافت کنید. اگر قرار باشد انتقال اطلاعات بین دو پایگاه انجام شود، بعد از مراجعه به لیست اسناد، گزینه ارسال به فایل را انتخاب نموده و سپس در مسیر مقصد فایل ایجاد شده را فراخوانی نمایید.

اگر در زمان دریافت از فایل با پیغام (Microsoft.Ace.OLEDB.12.0 Provider…) مواجه شدید، نیاز است AccessDatabaseEngine 12.0 یا 14 را  نصب کنید.
🔔برای نصب این نرم افزار در مسیر نصب پوشه برهان، فولدر tools نرم افزارهای مورد نیاز برای نصب قرار داده شده است.

انتقال اسناد به سیستم فروش
برای انتقال اطلاعات برای سیستم فروش، همان طور که پیش تر تشریح شد، اسناد فروش به صورت بدون مبنا منتقل می شوند. همچنین برای انتقال اطلاعات نیاز است اطلاعات پایه شامل کد مشتری، کد مرکز فروش، کد کالا، واحد سنجش و ... متناسب با تعاریف پایگاه داده مقصد از پیش تعریف شده باشند.
برای دریافت فرمت فایل اسناد فروش لازم است همانند اسناد انبار در قلم سند فروش گزینه دریافت فایل انتخاب شود . زمانی که روی دریافت از فایل کلیک می گردد، صفحه ای باز می شود که در آن کاربر باید روی دریافت فرمت اکسل کلیک کند، تا بتواند فرمت مورد نظر را دریافت نماید(تصویر شماره 4).
برای انتقال اطلاعات اسناد فروش از پایگاه داده مبدا به پایگاه داده مقصد، کاربر به لیست اسناد مورد نظر مراجعه می کند، اسناد مورد نظر را انتخاب نموده و ارسال فایل را انتخاب می کند. نرم افزار اطلاعات مورد نظر را با فرمت فایل اکسل(با فرمتی که فراخوانی اطلاعات انجام می شود) ذخیره میکند.  سپس اگر کاربر نیاز به ویرایش اطلاعات داشته باشد، اطلاعات را در فایل اکسل ویرایش می کند، در غیر اینصورت به پایگاه داده مقصد رجوع نموده و نوع سندی که قرار است اطلاعات در آن ذخیره شود را انتخاب نموده و  خواندن از فایل را انتخاب می کند.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

تقویم وصول مطالبات

تقویم وصول مطالبات

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.