گزارشات گردش ریالی در نرم افزار انبار برهان

گزارشات گردش ریالی در نرم افزار انبار برهان

تاریخ انتشار :

آشنایی با مهمترین گزارشات ریالی در حسابداری انبار

💢گزارش کاردکس ریالی کالا
💢گزارش ریالی تعدادی
💢گزارش تعدیل اسناد انبار
💢گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا
💢گزارش مرور ریالی
💢گزارش گردش انبار

گزارشات گردش ریالی در نرم افزار انبار برهان

کاربران حسابداری انبار، بنا به ضرورت با گزارشات متعددی در سیستم انبار سرو کار دارند. بررسی این گزارشات در سیستم انبار در طیف های گسترده ای انجام می شود. کاربری برخی از گزارشات برای خواننده شفاف است، اما ممکن است با برخی از گزارشات کاربر سرو کار نداشته باشد.

گزارش کاردکس ریالی کالا : در گزارش کاردس ریالی کالا کاربر می تواند روند تغییرات قیمت هر کالا را مشاهده کند. از مهمترین قابلیت های این گزارش در نرم افزار انبار برهان اثبات نحوه قیمت گذاری کالا، امکان دسترسی به سند از کاردکس(به شرط دسترسی)، امکان مشاهده تعدیلات قیمت روی هر کالا و ... است. برای آشنایی بیشتر با قابلیت های گزارش کاردکس ریالی نرم افزار انبار برهان اینجا کلیک کنید.

گزارش ریالی تعدادی: در گزارش ریالی-تعدادی موجودی تعدادی و ریالی کالا به شکل همزمان در چهار ستون: ابتدای دوره، ورودی، خروجی و مانده نمایش داده می شود. کاربر می تواند در همین گزارش میانگین نرخ کالا را نیز مشاهده کند. برای مشاهده قابلیت های گزارش ریالی-تعدادی در نرم افزار انبار برهان اینجا  کلیک کنید.

گزارش تعدیل اسناد انبار: در این گزارش کاربر می تواند در هر بازه زمانی، میزان تعدیلات(و یا اصلاح بها) صادر شده روی هر سند را مشاهده کند. مثلا اگر رسید خرید یک کالا در ماه یک صادر شده باشد و روی آن اصلاح قیمتی برای ماه 3 خورده باشد، کاربر می تواند میزان تعدیل انجام شده روی هر کالا را مشاهده کند.

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا: این گزارش در سه سطح طبقه، انبار و شعبه قابل دسترس است. کاربر این گزارش را بر اساس سطح قیمت گذاری اخذ می کند. در گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا به شکل ماتریسی برای هر کالا گردش تعدادی و ریالی در انواع سند متفاوت نمایش داده می شود. اینگونه که در ردیف ها ابتدا طبقه(انبار یا شعبه) و سپس کالا نمایش داده می شود؛ در ستون ها نیز ابتدا سند ابتدای دوره انبار، سپس رسید خرید  و..

گزارش مرور ریالی انبار: در این گزارش کاربر می تواند از ابعاد گوناگون این گزارش را دریافت کند. تمامی پارامترهایی که کاربر نیاز دارد به شکل داینامیک در این گزارش مشارکت داده شده اند. قالب این گزارش همانند پیوت می باشد.

گزارش گردش انبار: در این گزارش می توانید به خلاصه اطلاعات ریالی هر سند انبار را به شکل خلاصه مشاهده کند. ریال و تعداد اسناد وارده مثبت؛ ریال و تعداد اسناد صادره منفی نمایش داده می شود


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.