کنترل حساب ها در پایان سال

کنترل حساب ها در پایان سال

تاریخ انتشار :

برخی از اقدامات مهم پایان سال مالی جهت  تهیه تراز حسابداری صحیح و مطابق با واقعیت به شرح زیر است :
1- حساب های فروش شرکت و صورت حساب های صادره بررسی شود. از توالی شماره و تاریخ صورتحساب های صادره اطمینان حاصل شود. مجموع گزارشات فصلی با فروش ارائه شده در اظهارنامه مقایسه شود.  در این بخش کاربران باید مجموع گزارشات هر فصل را با مجموع درآمد و فروش مقایسه کنند. مجموع گزارشات 4 فصل باید با درآمد(فروش) اعلام شده در اظهار نامه برابر باشد.
2- انجام مطابقت حساب ها با طرف حساب های شرکت انجام پذیرد. به شکل ویژه در گزارشات فصلی میزان خرید و فروش تطابق داده شود.
3- در شرکت هایی که با موجودی کالا سر و کار دارند، انجام انبار گردانی و تهیه صورت جلسه مناسب و تعیین کسر و اضافات انبار و انجام اصلاحات تراز انجام شود.  مغایرت گیری بین انبار و حسابداری انجام شود. در نرم افزار برهان باید ارزش ریالی هر معین موجودی با طبقه مربوطه برابر باشد.
4- محاسبه استهلاک (با توجه به بخشنامه 78/95/200 مورخ 1395/11/4 موضوع ماده 149 ق.م.م)، صدور سند حسابداری استهلاک؛ تهیه جدول محاسبه استهلاک برای هر پلاک و تطبیق ارزش هر طبقه با حسابداری انجام گردد.
5- انجام تسعیر ارز حساب های ارزی انجام پذیرد؛  اگر حساب ارزی دارید، سند حسابداری تسعیر ارز را فراموش نکنید.
6- کنترل مغایرت گیری های بانکی انجام شود. برای هر حساب بانکی گردش بانک با دفاتر مقایسه شود. گردش هزینه های تنخواه با مخارج انجام شده مقایسه شود. کنترل سقف هزینه های انجام شده با بخش نامه های مرتبط بر اساس سقف بانکی کنترل شود. 
7- مطابقت گزارشات برون سازمانی (معاملات فصلی اظهار نامه های ارزش افزوده و لیست هاي حقوق و دستمزد بيمه و ماليات) با دفاتر شرکت و بررسی مغایرت های احتمالی انجام پذیرد.
8- برآورد ذخیره هزینه ها و اطمینان از ثبت تمام هزینه ها در دوره مربوطه  انجام گردد.
9- محاسبه بهای تمام شده موجودي كالا و كالاي فروش رفته کنترل شود. در این مرحله به دقت در ارتباط با تسهیم هزینه دقت شود.
10- بررسی تسهیلات بانکی و انجام ثبت‌های هزینه‌های مالی انجام پذیرد.
11- اصلاح تتمه مانده حسابها ( مانند روند‌های قبوض مالیاتی )
12- انجام طبقه بندی حسابها ( مانند یک کاسه کردن حساب ارزش افزوده) انجام شود.
13- برآورد ذخیره مالیاتی عملکرد با توجه به درآمدهای معاف و مشمول و هزینه‌های غیر قابل قبول مالیاتی .
14- ثبت اندوخته قانونی ( با توجه به مفاد ماده 140 و 238 اصلاحیه قانون تجارت )

برای عملکرد سالیانه، ارزش افزوده(هر فصل)، گزارش خرید و فروش فصلی، حقوق و دستمزد و تکلیفی به شکل مجزا رسیدگی انجام می شود و برگ تشخیص مالیات صادر می شود؛ از این رو به دقت مورد بررسی قرار گیرد.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.