شناسه کالا و خدمات و الزامات آن در سامانه مودیان

شناسه کالا و خدمات و الزامات آن در سامانه مودیان

تاریخ انتشار :

💢 نحوه معرفی شناسه کالا
💢 نحوه معرفی شناسه خدمات
💢 مشاهده لیست شناسه های کالا و خدمات

یکی از مهمترین شاخصه های صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان استفاده از کدکالاهای یکپارچه در سراسر کشور می باشد. سازمان امورمالیاتی برای اینکه شرکت ها از کدکالاها و کدخدمات یکپارچه استفاده کنند قواعدی را تنظیم کرده است.

شناسه کالا/خدمت یک شماره 13 رقمی است که به کالا/خدمت تخصیص داده میشود. به ازای هر ردیف در صورتحساب الکترونیکی صادره توسط مودیان، درج شناسه کالا/خدمت مرتبط الزامی است. شناسه اختصاصی در دو حالت مورد استفاده قرار می گیرد:
الف. شخص تولید کننده کالا باشد: هر تولید کننده ای باید برای کالایی که تولید می کند شناسه بگیرد. دقت داشته باشید که فقط تولید کنندگان امکان استفاده از شناسه را دارند و زنجیره های بعدی باید از شناسه های اختصاصی این اشخاص استفاده کنند. فرض کنید شرکت پاکرخ شوینده تولید می کند. این شرکت ملزم است به صورت مجزا برای کالاهای  تولیدی شرکت خود به تفکیک نرم کننده، شامپوی سر و ...شناسه بگیرد اما نفرات و اشخاص زنجیره که در زنجیره های بعدی قرار می گیرند مانند شرکت های پخش، هایپرمارکت ها و ..... باید شناسه هایی که این شرکتها  دریافت نموده اند را استفاده نمایند. در نتیجه هر شرکت تولیدی شناسه کالا جداگانه برای شرکت های خود باید دریافت نمایند و تا زمان دریافت شناسه کالای اختصاصی باید از شناسه عمومی استفاده نمایند.

برای آشنایی با نحوه ثبت و ارسال اطلاعات به سامانه مودیان می توانید اطلاعات مورد نیاز را در مقاله ای با عنوان همه چیز راجع به سامانه مؤدیان مطالعه نمایید.

ب. شخص وارد کننده باشد: دراین حالت کالا یک بار وارد می شود و یکبار به آن شناسه اختصاص داده می شود و سایر اشخاص فقط از همین شناسه باید استفاده نمایند و برای هر فرد جداگانه شناسه صادر نمی شود.

شناسه عمومی: تا زمانی که شناسه اختصاصی ایجاد نشده باشد، می توان از شناسه عمومی استفاده نمود.

شناسه خدمات: برعکس شناسه کالا چنانچه شخصی شناسه اختصاصی کالا دریافت کند برای تولیدات خود و یا در واردات شناسه ایجاد شود و بقیه زنجیره های قابلیت استفاده از شناسه کالا را دارند در خصوص خدمات اینگونه نمی باشد و هر شناسه اختصاصی خدمات مختص یک شخص می باشد و خدمت بخصوص آن شخص تلقی می شود.

نحوه دریافت شناسه های کالا و خدمات اختصاصی: برای مشاهده لیست کالاهایی که شناسه (عمومی و اختصاصی)دریافت کرده اند به آدرس https://stuffid.tax.gov.ir/ مراجعه نمایید. برای درخواست ایجاد شناسه کالا به آدرس https://ntsw.ir/ مراجعه نمایید. برای دریافت شناسه خدمات به آدرس https://portal.gs1-ir.org/ مراجعه نمایید.
برای مشاهده نحوه تخصیص شناسه کالا فیلم بالا را مشاهده نمایید.

 


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.