فرمت چاپی صورتحساب پایانه فروشگاهی

فرمت چاپی صورتحساب پایانه فروشگاهی

تاریخ انتشار :

💢 شناسه یکتای 22 رقمی صورتحساب
💢 شناسه یکتای 13 رقمی کالا
💢 تعیین شیوه پرداخت
💢 تخصیص سهم هر قلم از پرداخت
💢 تفاوت فاکتور نوع اول و دوم

فرمت چاپی صورتحساب پایانه فروشگاهی

با توجه به قانون پایانه های فروشگاهی ظاهر فرمت چاپی صورتحساب های ارسالی تغییر یافته و قانون گذار تغییرات مهمی را برای صورتحساب مذکور در دستور کار گذاشته است.
اولین تغییر از شماره یکتای صورتحساب آغاز می شود. این شماره 22 رقمی در سراسر کشور یکتاست. دومین شناسه به کالا بر می گردد. در هر صورتحسابی کالاها و خدمات با شناسه 13 رقمی ثبت شده در وزارت صمت معرفی می شوند.  درسومین موضوع خلاف رویه قبلی که با صدور صورت حساب اعتبار ارزش افزوده برای خریدار در نظر گرفته می شود، باید شیوه پرداخت مشخص شود و بر اساس مبلغ دریافت شده به اعتبار ارزش افزوده خریدار اضافه می شود. علاوه بر این باید سهم هر کالا یا خدمت نیز از مبلغ دریافتی و ارزش افزوده وصول شده مشخص شود. (در نظر داشته باشید فاکتور نوع دوم نقدی تلقی می شود). در فاکتور نوع اول اطلاعات خریدار بر اساس کداقتصادی جدید خریدار ثبت می شود و در فاکتور نوع دوم اطلاعات خریدار فاقد اهمیت است و شیوه پرداخت همواره نقدی در نظر گرفته می شود.
در آخر ذکر این نکته حائز اهمیت است، با توجه به شمایل صورتحساب ارائه شده در صورت وجود خدمات باید روی صورتحساب یک قلم اضافه شود ودرج عوامل افزاینده درست نیست.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.