باید ها و نباید های انتخاب نرم افزار سامانه مودیان

باید ها و نباید های انتخاب نرم افزار سامانه مودیان

تاریخ انتشار :

پیشنهاد می کنیم، برای سامانه مودیان از نرم افزار واسطی استفاده کنید که ویژگی های زیر را داشته باشد:
 پوشش شیوه های نسیه و نقدی-نسیه و نقدی
امکان صدور صورتحساب اصلی برای نوع اول و دوم 
 امکان صدور صورتحساب اصلی، اصلاحی، برگشتی، ابطالی 
ارائه چاپ صورت حساب های صادر شده
در صورت صادرات، صدور صورتحساب صادراتی و ارزی
در صورت ارائه خدمات: مدیریت بخش سپرده های بیمه و حسن انجام کار و...
ارائه راهکار مناسب در صورت استفاده از جوایز و تخفیفات و...

باید ها و نباید های انتخاب نرم افزار سامانه مودیان

همان طور که می دانید از ابتدای سال 1402 شرکت ها نهایتا تا هفت روز فرصت دارند تا اطلاعات فروش خود را به کمک نرم افزارهای واسط سامانه مودیان برای سازمان امورمالیاتی ارسال نمایند(این زمان در زمان نگارش این نوشتار بیش از این میزان است، اما به گذر زمان حداکثر 7 روز در دستور کار قرار میگیرد).
 سامانه مذکور به گونه ای طراحی شده است که امکان ثبت دستی اطلاعات فروش در آن وجود ندارد و کاربران باید ارسال الکترونیکی اطلاعات فروش خود را به کمک سیستم فروش داخلی یا از طریق شرکت های معتمد معرفی شده ارسال نمایند. قانون گذار برای گسترش بکارگیری سامانه علاوه بر مشوق هایی که برای مودیان همراه در نظر گرفته جرایمی را نیز برای کسانی که از ارسال اطلاعات خودداری می کنند در نظر گرفته است. در این نوشتار روی صحبت ما با کسانی که ارسال اطلاعات را با کمک شرکت های معتمد انجام می دهند نیست و مخاطب نگارنده شرکت هایی است ارسال اطلاعات آن ها با کمک نرم افزار های فروش و به شکل مستقیم است.  آنچه ارائه می شود حاصل تجارب نگارنده در این مدت کوتاه از بکارگیری  استفاده از سامانه بوده و قطعا در آینده  موارد جدیدی شکل می گیرد و توجه به آن ها نیز حائز اهمیت است.

✅اگر صورتحساب شرکت شما بعد از تسویه با مشتری صادر می شود، یا مشتری همواره مصرف کننده نهایی است، یعنی خیلی دغدغه  خاصی برای ثبت شیوه تسویه وجود ندارد و شیوه ی پرداخت مشتری به صورت تمام نقدی است.  یا اینکه ممکن است پیش فرض شما این باشد که برای همه مشتریان یک شیوه و آن هم تعهدی در نظر گرفته می شود و کاربر حسابداری سرفرصت اقدام به ثبت وضعیت نقدینگی می کند باز هم می توانید صورتحساب فروش را به صورت %100 نقد یا 100% تعهدی ثبت نمایید.

✅اگر زمان صدور صورتحساب از کسورات مثل تخفیف، سپرده، جایزه یا اضافاتی مثل اجرت، کرایه حمل ....   استفاده میکنید حتما بررسی کنید راهکار شرکت نرم افزاری در این ارتباط مطابق با قواعد سازمان امور مالیاتی باشد و اطلاعات اشتباه ارسال نکرده باشید.
✅اگر صورتحساب تنها برای مشتریانی صادر می شود که مصرف کننده نهایی هستند، نرم افزار مربوطه باید قابلیت ارسال صورتحساب نوع دوم را نیز داشته باشد.
✅یکی از مواردی که در زمان صدور صورتحساب باید در نظر بگیرید توالی شماره و تاریخ اسناد می باشد. یعنی اینگونه باشد که ابتدا اسناد روز a صادر و ارسال شده باشد، سپس اسناد روز a+1، از آنجایی که صدور شماره 22 رقمی طبق الگوریتم عنوان شده توسط قانون گذار باید رعایت شود، عدم توجه به این موضوع کاربران را در ِآِینده با مشکل مواجه می سازد.
✅اگر احتمال اشتباه کاربران سازمان فروش در ارتباط با ثبت تخفیف، مبالغ فروش و ... وجود دارد، نرم افزار مذکور باید قابلیت صدور صورتحساب اصلاحی نیز در آن وجود داشته باشد. همواره صورتحساب اصلاحی می تواند جایگزین صورتحساب اصلی، اصلاحی و برگشتی استفاده نشده باشد.
✅اگر پارامترهای اصلی صورتحساب دچار اشکال بود، باید قابلیت صدور صورتحساب ابطالی وجود داشته باشد. زیرا امکان ابطال دستی صورتحساب فعلا در سامانه وجود ندارد.
✅اگر در شرکت شما، برگشت از فروش انجام می شود، نرم افزار مذکور باید فاکتورهای برگشت از فروش را به فاکتور های فروش ربط داده و مطابق با قواعد سامانه صورتحساب را صادر نماید.
✅اگر فروش های انجام شده به شکل تعهدی انجام می شود و حجم تعهدات بسیار بالاست احتمالا این انتظار را از سامانه مذکور دارید، طبق گزارشی به شما میزان مطالبات وصول شده هر روز را جهت انعکاس در سامانه فروشگاهی مشخص نماید.

💢 در حال حاضر کاربران باید تکمیل شرایط پرداخت هر صورتحساب را به شکل دستی در سامانه انجام دهند، لذا در حال حاضر امکان مکانیزه برای وجوه دریافتی در پایانه فروشگاهی وجود ندارد.

✅اگر صورتحساب ارسالی از نوع صادراتی باشد، در نظر گرفتن کوتاژ، وزن، ارز و ... باید طبق قواعد سازمان امور مالیاتی انجام شود.

💢 در نرم افزار برهان، کاربر می داند برای کدام فاکتور فروش صورتحساب ارسال شده و برای کدام یک صورتحساب ارسال نشده است. همچنین کاربر می تواند لیست صورتحساب هایی که شامل شرایط صورتحساب اصلاحی است را شناسایی کند. اگر صورتحسابی ابطال شود، نرم افزار کنترل های مالی را به شکل بازدارنده انجام می دهد.


✅اگر شرکت شما به صورت چند شعبه ای فعالیت می کند، برهان قابلیت ارسال اطلاعات هر شعبه را به تفکیک حافظه مالیاتی مجزا و تجمعی داراست.
✅ کاربران می توانند، چاپ صورتحساب را از نرم افزار برهان اخذ نمایند و نیازی نیست برای چاپ صورتحساب به سامانه مراجعه کنند.
✅برهان با کمک سرویس های ارائه شده توسط سامانه مودیان، قابلیت راستی آزمایی اطلاعات مرتبط با صورتحساب را پیش از ارسال در اختیار کاربر قرارداده و چنانچه در صورت ارسال اطلاعات با مشکل خاصی مواجه شوند، نسبت به ارائه پیغام های متناسب اقدام می کند.

💢 نرم افزار برهان بین گزارش پایانه فروشگاهی و گزارشات خرید و فروش فصلی ارتباط مستقیم برقرار کرده و کاربران می توانند مقایسه های لازم را بین این دو تکلیف در لحظه انجام دهند.

برای آشنایی با نحوه ثبت و ارسال اطلاعات به سامانه مودیان می توانید اطلاعات مورد نیاز را در مقاله ای با عنوان همه چیز راجع به سامانه مؤدیان مطالعه نمایید. همچنین با مطالعه خبرنامه شماره 1 ما می توانید راجع به این سامانه کسب اطلاعات کنید.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.