ارسال صورتحساب پایانه فروشگاهی در نرم افزار برهان

ارسال صورتحساب پایانه فروشگاهی در نرم افزار برهان

تاریخ انتشار :

💢 نحوه تخصیص کد اقتصادی
💢 نحوه تخصیص شناسه کالا
💢 نحوه تخصیص واحد سنجش
💢 انتخاب صورت حساب های مورد نظر برای ارسال به پایانه
💢تعیین شرایط تسویه
💢 ثبت عوامل شامل پیش دریافت، سپرده، تخفیفات و...

ارسال صورتحساب پایانه فروشگاهی در نرم افزار برهان

ارسال صورتحساب پایانه فروشگاهی در نرم افزار برهان طی مراحلی مشخص و با رویکرد جلوگیری از اشتباهات کاربری انجام میگیرد. در حال حاضر امکان ارسال صورتحساب نوع اول و دوم و باشرایط نقدی، تعهدی، نقدی-تعهدی و در قالب فرمت های اصلی، اصلاحی، ابطالی و برگشتی فراهم است. پیش نیاز فعال سازی این سامانه با توجه به شرایط فعلی تهیه سیستم فروش و گزینش انواع طرح های سامانه پایانه فروشگاهی متناسب با نوع کسب و کار سازمان مورد نظر است. 
در صورتی که صورتحساب ارسالی از نوع ارزی یا صادراتی باشد، نیاز به نرم افزار فروش صادراتی و یا فروش ارزی و همچنین تهیه سازمانه مرتبط نیز می باشد.


 مودیان گرامی در این مرحله بعد از تهیه حافظه مالیاتی و کلید خصوصی متناسب با دستور العمل های صادره، نیاز است:
1- در تنظیمات شعبه، در بخش کد اقتصادی، کد اقتصادی جدید اعلان شده(برای اشخاص حقوقی 11 رقم) را ثبت نمایند. در بخش کد پستی لازم است کد پستی معرفی شده در سامانه دارایی و در بخش آدرس نیز آدرس مرتبط را درج نماید.
تبصره: اگر شرکت ارسال کننده اطلاعات شخصیت حقیقی باشد، باید کد اقتصادی مرتبط با کسب و کار خود را در بخش کد اقتصادی درج نماید. همچنین اگر شرکت مورد نظر دارای کد پستی های متفاوت باشد، باید عینا همان کد پستی ثبت شود که در سامانه مودیان با آن  ثبت نام انجام شده است. 
تبصره: جهت اطمینان و استعلام کد اقتصادی خود و دیگران می توانید اینجا کلیک نمایید.

2- برای تعیین کداقتصادی مشتریان کاربران باید در بخش اشخاص-شرکت ها، در تب اطلاعات تکمیلی، فیلد شناسه ملی: کد اقتصادی جدید را ثبت نمایند و در بخش کد اقتصادی همان کد اقتصای قدیم را ثبت نمایند.
تبصره: در زمان ارسال اطلاعات کاربران می توانند، استعلام صحت شناسه ملی را دریافت نمایند.
تبصره: چنانچه فاکتور نوع اول صادر می کنید، در صورت ارسال صورتحساب برای اشخاص حقوقی با استفاده از کد اقتصادی جدید(که همان شناسه ملی می باشد) با مشکل خاصی روبرو نیستید. اما چنانچه برای شخص حقیقی ارسال اطلاعات می کنید ترکیب بین کد ملی و کد پستی(هر دو الزامی است) ممکن است اطلاعات ارسال شده را به کارتابل خریدار ارسال نکند، از این رو حتما از خریدار بخواهید کد اقتصادی ثبت نام شده را اعلام نماید تا جهت مشاهده اطلاعات در کارتابل خود با مشکلی مواجه نشود.

3- برای کالاهاو خدماتی که شرکت شما به فروش می رساند باید شناسه منحصر به فرد تعیین شود. چنانچه شرکت شما تولید کننده یا وارد کننده اصلی یک کالای مشخص باشد، باید از وزارت صنعت،معدن و تجارت برای کالاهای مورد نیاز شناسه یکتا تهیه شود. مثلا اگر شرکت شما تولید کننده محصولX می باشد، باید برای کالای مورد نظر شناسه یکتا دریافت کند. تمامی بنکداران و فروشندگان زنجیره عرضه از همان شناسه یکتا استفاده می کنند.
تبصره: چنانچه در زمان تهیه این مستند و با تعیین مهلت قانونی هنوز شناسه یکتا دریافت نکرده اید، می توانید از شناسه های عمومی عرضه شده توسط سازمان امور مالیاتی استفاده کنید. سازمان امور مالیاتی جهت جلوگیری از اشتباهات کاربران، در فایل عرضه برای هر کالا ضریب ارزش افزوده هر کالا را تعیین کرده تا کاربران از ضرایب مورد تایید سازمان استفاده نمایند. برای مشاهده اطلاعات کالا اینجا کلیک نمایید.
کاربران برهان در بخش اطلاعات پایه صورتحساب الکترونیکی روی کد کالا و خدمات مالیاتی کلیک نموده و کدهای دریافت شده از وزرات صمت را ثبت می نمایند. سپس به بخش کالا در بخش سیستم مراجعه نموده و برای کالاها و محصولات تعریف شده اقدام به تخصیص شناسه های متناظر می گردد. 

4- هر کالا با یک واحد اندازه گیری مشخصی به فروش رسانیده می شود. قانون گذار در راستای یکپارچگی واحدهای سنجش اقدام به کد گذاری هر واحد اندازه گیری نموده است. از این رو کافی است در بخش کد واحد سنجش مالیاتی، کد مورد نظر را ثبت و سپس در بخش سیستم، منوی واحد سنجش اقدام به برقراری تناظر بین واحدهای سنجش مورد نظر سازمان خود و سازمان امور مالیاتی نمایند. برای مشاهده نحوه تخصیص شناسه کالا اینجا کلیک کنید.
با انجام اقدامات فوق اطلاعات پایه جهت ارسال اطلاعات آماده شده است. تنظیم اطلاعات فوق یکبار انجام می گردد، مگر آنکه کالا یا مشتری جدیدی تعریف شود که نیاز به برقراری تناظر باشد.

5- بعد از صدور هر فاکتور فروش، در صورت اطمینان از شرایط صورتحساب و تایید وضیعت فاکتور مورد نظر  وضعیت گزارش فصلی  باید انفرای انتخاب شود. با تغییر وضعیت، همان لحظه نرم افزار بررسی می کند اطلاعات شناسه ملی مشتری ثبت شده است یا خیر؟ در صورت عدم ثبت اطلاعات اجازه تغییر وضعیت به کاربر داده نمی شود.
تبصره: پیش از صدور سند حسابداری برای فاکتور مربوطه: کاربران باید  در زمان بندی تعهدات شرایط تسویه در صورتحساب فروش مشخص نمایند. در صورتی که زمان بندی تعهدات مشخص نشود، و فاکتور نوع اول صادر شود نرم افزار، فاکتور مربوطه را نقدی تشخیص می دهد. 
تبصره: در صورتی که فاکتور مربوطه نوع دوم باشد، نرم افزار زمان بندی تعهدات را نادیده می گیرد و شرایط پرداخت را برای صورتحساب مربوطه با توجه به دستورالعمل سازمان امور مالیاتی نقدی تلقی می کند. 

تبصره: جهت ارسال صورتحساب نیاز است سرویس طراحی شده(با عنوان EBILL... ) توسط برهان روی یک کامپیوتر مشخص با امکان دسترسی به اینترنت(با رعایت اصول امنیتی و دسترسی به پورت های تعریف شده) فعال شده باشد. به عبارتی در زمان ارسال اطلاعات صورتحساب به سامانه حتما باید سیستمی که قرار است اطلاعات ارسال نماید، باید دارای ارتباط اینترنتی پایدار با سامانه باشد.

6- کاربر بر اساس موضوع صورتحساب (نوع اول، دوم، صادراتی و ...) صورتحساب اصلی را انتخاب می کند. با انتخاب این فرم صفحه ای باز می شود که متناسب با فرمت چاپی صورتحساب دارایی طراحی شده است. در بخش اسناد فروش، فاکتورهایی که وضعیت آن ها تایید و وضعیت گزارش فصلی آن نامشخص نیست، نمایش داده می شود. با انتخاب فاکتور اطلاعات صورتحساب طبق فرمت اعلامی دارایی مرتب و دسته بندی می شود. با ثبت هر صورتحساب  در صورت استارت بودن سرویس EBILL...  و برقرار بودن اینترنت به سامانه ارسال می گردد.


تبصره: زمانی که صورتحساب اصلی را باز میکنید، ممکن است اطلاعات روزهای متفاوت را مشاهده کنید. اولویت و کنترل سیستم پایانه فروشگاهی بر اساس توالی ارسال صورتحساب های قدیمی است. طبق قانون حداکثر 7 روز جهت ارسال اطلاعات زمان دارید و چنانچه در حال حاضر محدودیت زمانی بیشتری وجود دارد، به مرور زمان اصلاح شده و به همان 7 روز می رسد.
تبصره: چنانچه اقلام فرعی صورتحساب نیاز به تغییر داشته باشد، می توانید صورتحساب اصلاحی صادر نمایید. مثلا اگر تخفیف را اشتباها صادر کرده باشید، باید صورتحساب اصلاحی صادر کنید. برای صدور صورتحساب اصلاحی کافی است مجدد اطلاعات صورتحساب تغییر داده شده را ویرایش کنید.
تبصره: چنانچه اقلام اصلی صورتحساب تغییر کرده باشد، باید صورتحساب را باطل نموده و مجدد صورتحساب صادر نمایید. مثلا اگر کداقتصادی خریدار اشتباه باشد، باید صورتحساب را باطل نمایید و مجدد صادر کنید.
تبصره: چنانچه مقادیر درج شده روی صورتحساب تغییر کرده باشد، باید فاکتور برگشتی مطابق با ضوابط اعلام شده صادر نمایید.
تبصره: چنانچه خریدار صورتحساب اشتباهی را در کارتابل خود مشاهده نماید، می تواند اقدام به عدم پذیرش آن نماید. در این صورت چنانچه فروشنده متوجه اشتباه خود شود، باید صورتحساب را باطل نموده و صورتحساب جدیدی صادر کند. عدم واکنش نسبت به صورتحساب رد شده، مشمول مرور زمان شده و خود به خود صورتحساب تایید شده  و فروشنده موظف است سهم ارزش افزوده آن را پرداخت نماید.
تبصره: چنانچه در صورتحساب ارسالی پیش دریافت، سپرده، جایزه فروش و... وجود دارد حتما یکبار با کارشناسان پشتیبانی تنظیمات صحیح را پیگیری نمایید. در صورتی که شرایط پرداخت صورتحساب تماما نقدی نیست، حتما از عوامل فروش مرتبط با کمک کارشناسان پشتیبانی استفاده نمایید.
تبصره: با توجه به اینکه ممکن است در صورت حساب های ارسالی مواردی مثل کرایه حمل، اجرت و ... اضافه شده باشد، حتما با کارشناسان پشتیبانی هماهنگی لازم را به عمل آورید.
تبصره: در سامانه از هر صورتحساب تنها یکبار استفاده می شود. اگر صورتحساب باطل شود، دیگر قابل استفاده نمی باشد. از این رو بعد از ابطال صورتحساب، وضعیت صورتحساب را نیز به باطل شده تغییر دهید. با ابطال صورتحساب زنجیره تمامی صورتحساب های مربوطه پایان می یابد. 
تبصره: برای صورتحساب هایی که نوع آن نقدی و تعهدی است، در حال حاضر بعد از وصول هر بخش از صورتحساب نسبت به ویرایش مبالغ دریافتی در سامانه اقدام گردد. در صورتی که سرویس مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی برای مبالغ دریافتی عرضه گردد، برهان این سرویس را در اختیار کاربران قرار می دهد. در حال حاضر جهت تسهیل مبالغ دریافت شده می توان از گزارش برنامه ریزی وصول به شکل روزانه استفاده نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.  


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.