نکات مرتبط با حافظه مالیاتی و کلید خصوصی

نکات مرتبط با حافظه مالیاتی و کلید خصوصی

تاریخ انتشار :

نکات مرتبط با حافظه مالیاتی و کلید خصوصی

مودیان سازمان امور مالیاتی جهت ارسال اطلاعات فروش به سامانه پایانه فروشگاهی نیاز به کلید خصوصی و حافظه مالیاتی دارند. با کمک دو مفهوم شناسه یکتا و حافظه مالیاتی مودیان می توانند صورتحساب الکترونیکی با شماره منحصر به فرد مالیاتی بابت هر صورتحساب صادر نمایند. جهت برقراری ارتباط بین سیستم فروش برهان و سامانه مودیان کاربران نیاز است نکاتی را رعایت نمایند که به شرح زیر است:

✅توجه شود که private_key  به درستی در بخش کلید خصوصی تعریف شعبه کپی شود، بدین طریق که نیاز به کپی کردن دو خط زیر در بخش کلید خصوصی نیست.
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
-----END PRIVATE KEY-----
✅ کاربران حتما برای CSR مربوط به private_key   برنامه امضای الکترونیکی دریافت نمایند.
✅کاربران باید الزاما امضا الکترونیکی مربوط به CSR  را بر اساس private_key   که در برهان استفاده میشود، استفاده نمایند. این موضوع زمانی که چند شعبه ای هستید بسیار حائز اهمیت می باشد.
✅اگر مودی داری چندین شماره منحصر به فرد حافظه مالیاتی باشد، دقت نماید که شماره حافظه مالیاتی با private_key  در ارتباط باشد. در غیر این صورت هنگام استارت سرویس ارسال اطلاعات با خطای ابجکت رفرنس مواجه می گردد. پس حتما شماره منحصر به فرد حافظه مالیاتی که با private_key  مرتبط است را در برنامه برهان ثبت نمایید.
✅در بخش شعبه، در قسمت کد اقتصادی از شناسه ملی یا کد اقتصادی جدیدی که سازمان امور مالیاتی به شما تخصیص داده شده است، استفاده نمایید.
✅اگر برای شخص حقیقی از کد ملی استفاده می گردد و می خواهید فاکتور نوع اول ارسال نمایید، ثبت کد پستی مرتبط برای خریدار الزامی است. توجه شود در صورت عدم تخصیص کد پستی صحیح، فاکتور مربوطه در کارپوشه خریدار قرار نمیگیرد. برای اطمینان از صحت ارسال اطلاعات، سعی کنید از کداقتصادی مرتبط با فعالیت خریدار استفاده نمایید و از وی کد اقتصادی مطالبه نمایید. 
✅ در صورتی که کد اقتصادی خریدار را اشتباه ثبت نمایید، باید صورتحساب را باطل نموده و مجدد صورتحساب را صادر نمایید.
✅ هر زمان برهان سیستم اقدام به به روزرسانی نسخه مرتبط با پایانه های فروشگاهی نماید، نسخه EBillService  را نیز به روز می کند. از این رو اطمینان حاصل کنید همواره از نسخه به روز استفاده می نمایید.
✅ اگر شرکت شما از قابلیت چند شعبه ای استفاده می کند، این قابلیت در نرم افزار برهان وجود دارد که با کلید خصوصی اخذ شده اطلاعات هر شعبه را به شکل مجزا یا به شکل سازمانی ارسال نمایید. توجه نمایید اگر از هر شعبه در نرم افزار برهان به عنوان یک شرکت مستقل استفاده می کنید بابت هر شعبه(شرکت) باید حافظه الکترونیکی، کلید خصوصی و گواهی امضا الکترونیکی مستقل دریافت نمایید.