ثبت بارنامه  و هزینه حمل

ثبت بارنامه و هزینه حمل

تاریخ انتشار :

اگر سازمان شما برای حمل و انتقال کالا به خارج سازمان از ماشین ها یا شرکت های باربری بیرونی استفاده می کند و هزینه حمل (چه برای خرید چه فروش) را از محل تنخواه یا بودجه تخصیص یافته پرداخت می نماید، ادامه این مطلب را مطالعه بفرمایید. در شرایطی که حجم تراکنش های مرتبط با حمل افزایش پیدامی کند، بابت جلوگیری از  پرداخت های تکراری نیاز به کنترل های کاغذی و روش های یکپارچه به وجود می آید. در شرکت های پیمانکاری، کارخانجات و شرکت های بازرگانی... تنخواه مشخصی در اختیار تنخواه دار مسئول قرار داده می شود و برای مدیریت این بخش و جلوگیری از اشتباهات، مستندات پرداخت انجام شده را متناسب با رسید و حواله باری که دریافت یا ارسال شده نگهداری میکنند.

برهان سیستم در نرم افزار انبار نسخه فرآیند محور، ویژگی جدیدی را با عنوان ثبت هزینه بارنامه طراحی کرده است.  با کمک این ویژگی فرآیند صدور و مدیریت بارنامه سیستماتیک و یکپارچه می شود. ویژگی بارنامه با بخش های خزانه داری و انبارداری ارتباط مستقیم دارد.

در این ویژگی سناریو های متفاوتی پیش بینی شده است:
ممکن است محموله در خارج از ساعات کاری دریافت شده باشد و نگهبان کارخانه بر اساس چارچوب تعیین شده تنها اقدام به رسید موقت بارها نماید و هزینه آن را نیز از محل تنخواه  تعیین شده پرداخت نماید. واحد حسابداری انبار ملزم است هزینه حمل دریافت شده را طبق استاندارد شماره 8 به عنوان هزینه کالا در نظر بگیرد و به کالای مرتبط تخصیص دهد حتی اگر مستندات مرتبط با فاکتور خرید اخذ نشده باشد؛ از این رو این مبالغ علاوه بر آنکه باید تنها یکبار به حمل کننده پرداخت شود، به عنوان بهای تمام شده  کالای خریداری شده نیز منظور می شود.
راهکار برهان سیستم برای این سناریو ثبت بارنامه در سیستم انبار و ارائه برگ رسید به راننده است. نگهبان کارخانه (دریافت کننده بار) می تواند هزینه بارنامه (هزینه حمل) را در همان لحظه پرداخت نماید و اطلاعات مرتبط را با کمک پیام رسان برهان در اختیار دپارتمان های مرتبط قرار دهد. مبلغ مربوطه مستقیما به حساب تنخواه دار منظور شود و بلافاصله به اطلاع واحد های مرتبط رسانیده می شود.
توجه شود فرم بارنامه در نرم افزار انبار برهان یک فرم مستقل است که برای ثبت اطلاعات آن هیچ پیش نیازی الزامی نیست و مهم ترین رسالت آن مدیریت هزینه های حمل می باشد.

ممکن است بارنامه دریافت شود، به راننده یا شرکت باربری رسید دریافت محموله ارائه شود ولی پرداختی انجام نشود.  در این سناریو شرکت ها همواره کنترل های چند باره ای را تعبیه می کنند تا برای یک بارنامه بیش از یکبار پرداخت انجام نشود.
راهکار برهان برای این سناریو ثبت بارنامه توسط کاربر مورد نظر است. بارنامه بر اساس شماره سریال درج شده در نرم افزار انبار ثبت می شود. انباردار بارنامه را به فرم رسید انبار تخصیص می دهد.  خزانه داری بر اساس بارنامه صادر شده کارخانه اقدام به پرداخت به شرکت باربری(راننده) می نماید.  با در نظر گرفتن این موضوع که انباردارها کالاهای رسید شده را مدت زیادی بلاتکلیف نگه نمی دارند، خزانه داری اقدام به تسویه با شرکت باربری می نماید. در این مکانیزم تمامی کنترل های مرتبط توسط فرم بارنامه انجام می شود. هزینه حمل نیز به شکل یکپارچه مدیریت می شود.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.