روش های پلاک گذاری در نرم افزار دارایی ثابت

روش های پلاک گذاری در نرم افزار دارایی ثابت

تاریخ انتشار :

یکی از مهمترین روش هایی دستیابی سریع به اطلاعات دارایی ثابت بررسی پلاک ثبت شده روی اموال و دارایی میباشد. در نرم افزار برهان سه روش پلاک گذاری وجود دارد که پیشنهاد می شود هیچ ارتباطی با محل استقرار دارایی نداشته باشد(در زمان نقل و انتقال دارایی با مشکل مواجه می شوید). تعیین پلاک در نرم افزار دارایی ثابت برهان به شکل دسته ای انجام می شود. این بخش در فرم طبقه بندی اموال و دارایی ثابت وجود دارد. تمامی دارایی های ثابت در سیستم دارایی ثابت برهان به یکی از روش های زیر به خود پلاک می گیرند:
روش پلاک گذاری دستي: در زماني كه روش پلاك گذاري دستي انتخاب شود فيلدهاي شماره شروع پلاك گذاري و جدا كننده پلاك غير فعال ميشوند. کاربر هر پلاکی که مد نظر وی باشد را به صورت دستی انتخاب می کند.
توجه: چنانچه در شرکتی اقدام به استقرار دارایی های موجود در شرکت نماییم و شرکت بخواهد از همان منطق قبلی  استفاده نماید، می توان روش پلاک گذاری را دستی انتخاب نمود.
روش پلاک گذاری اتوماتيك ساده: در روش اتوماتيك ساده ، سيستم به دارايي ها از شماره مشخص شده در فيلد، شماره شروع پلاك گذاري، با توجه به طول پلاك كه مشخص شده است به ترتيب خريد و ثبت در سيستم پلاك اختصاص مي دهد .
روش پلاک گذاری اتوماتيك تركيبي: در روش اتوماتيك تركيبي ، سيستم در پلاك دارايي ها اول كد شاخه يا طبقه دارايي را لحاظ مي نمايد و بعد از آن از شماره مشخص شده در فيلد، شماره شروع پلاك گذاري، به اندازه طول پلاك كه مشخص شده است اختصاص ميدهد .

جدا كننده پلاك زماني فعال مي باشد كه روش اتوماتيك تركيبي انتخاب شده باشد.
فيلدهاي سال خريد و ماه در جدا كننده پلاك بصورت 4 و 2 رقمي نمايش داده ميشوند .
بر روي هر طبقه اي كه كاربر روش هاي پلاك گذاري را مشخص نمايد ديگر نمي تواند براي شاخه هاي قبل و بعد از آن روش تعیین نمایيد.

مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.