قلمرو بازاریابی در نرم افزار CRM

قلمرو بازاریابی در نرم افزار CRM

تاریخ انتشار :

مدیریت قلمرو بازاریابی و فروش به شرکت ها این امکان را می دهد تا ضمن شفاف سازی محدوده فعالیت  تیم های فروش و بازاریابی برای هر بخش از بازار هدف، سازمان فروش متناسب با آن را نیز سازماندهی کند. با کمک قلمرو فروش و بازاریابی به محض ایجاد سرنخ، تخصیص مشتری به تیم های فروش به صورت مکانیزه انجام می شود و رفتارهای سلیقه ای جای خود را به قواعد و نظام از پیش فکر شده می دهد. شرکت هایی که از قلمرو فروش استفاده می کنند می توانند برای هر قلمرو پایپ لاین مجزا داشته باشند و پرسنل فروش تنها امکان فعالیت در محدوده فعالیت خود را دارند.

ساختار فروش با لاین فروش چه تفاوتی دارد؟

درحالیکه ساختار فروش نحوه سازماندهی دپارتمان فروش شما را نمایش می دهد، لاین فروش در نرم افزار CRM  برهان،  نگاه سازمان شما به بازار را نمایش می دهد.
هر لاین فروش می تواند گردش کار منحصر به خود را داشته باشد و هیج الزامی وجود ندارد که برای همه بخش های بازار یک فرآیند را طراحی کنیم. سفر مشتری در هر بخش از بازار متفاوت است. ممکن است به عنوان یک فروشنده با بخشی از مشتریان مطابق با قرارداد مکتوب شده مورد توافق رفتار کنید با بخش دیگر بر اساس پیش فاکتورهایی که ثبت می شود اقدام به عرضه کالا نمایید  یا...

قلمرو فروش در نرم افزار CRM برهان شامل چه اجزایی می باشد؟

مدیریت قلمرو در نرم افزار  CRM برهان متشکل از دو بخش اصلی می باشد: بخش اول ساختار سازمان فروش و بخش دوم لاین فروش ...
در ساختار فروش سلسله مراتب پرسنل فروش و بازاریابی در سه واحد سازمانی که مرتبط با عملیات فروش و بازاریابی است مشخص می شود. این بخش بر اساس منابع داخلی سازمان، نگاه مدیران، محدودیت های درون سازمانی چیده می شود.
لاین فروش بر اساس نگاه سازمان به بازار چیده می شود. گردش کار هر بخش در نظر گرفته می شود و  پایپ لاین فروش متناسب برای هر بخش سفارشی سازی می شود. 
سیاست های تعیین شده در قلمرو فروش نرم افزار CRM برهان روی محدودیت دسترسی و حفظ محرمانگی اطلاعات تیم های بازاریابی و فروش تاکید دارد. محدودیت های دسترسی crm برهان به گونه ای است که حتی اگر به عنوان ادمین نرم افزار وارد سامانه شوید نمی توانید داده های مرتبط با بخش فرصت های فروش و سرنخ ها را مشاهده کنید. شما به عنوان کاربر باید حتما عضو یکی از واحد های فروش و بازاریابی باشید تا بتوانید در محدوده فعالیت آن تیم اطلاعات را مشاهده کنید.
برهان در طراحی نرم افزار crm علاوه بر حفظ محرمانگی اطلاعات درون تیم ها، نگاه رقابتی بین تیم های فروش را حاکم کرده است. مدیریت سازمان می تواند در صورت ناتوانی یک تیم نسبت به مذاکره موثر با یک فرصت فروش، پرونده فرصت را به تیم دیگر منتقل نماید. در این انتقال تمامی اطلاعات ثبت شده پیشین مشتری نیز به تیم جدید منتقل می گردد.

سوالات کاربران نرم افزار CRM

 آیا یک کاربر می تواند در تیم های فروش و بازاریابی جابجا شود؟ پاسخ بلی. با جابجایی یک کارشناس یا سرپرست یا ... از یک واحد فروش و انتقال آن به تیم دیگر دسترسی مشاهده و ثبت اطلاعات آن تیم از وی گرفته می شود. سپس متناسب باتیمی که به وی دسترسی داده شده، حوزه فعالیت کاربر تغییر می کند.


 در صورت تخصیص مشتری به تیم های فروش تاریخچه فعالیت وی چه تغییری می کند؟ با تغییر تیم فروش کاربر، اطلاعات مرتبط با گردش اطلاعات پیشین تغییری نمی کند.


در صورت عدم حضور یک کارشناس فروش برای فعالیت روی فرصت، چگونه می توان اجازه ثبت اطلاعات را به کارشناس جانشین داد؟

در سیستم Crmبرهان اطلاعات در سطح تیم به اشترک گذاشته می شود. لذا در صورت عدم حضور کارشناس یکی از هم تیمی های وی با رعایت حدود دسترسی امکان ثبت اطلاعات را دارد.


کاربر باید عضو چه تیم هایی باشد تا بتواند در قلمرو یکی از تیم های فروش فعالیت کند؟  برای اینکه یک کاربر بتواند در نرم افزار crm برهان کار کند باید حتما عضو یکی از دپارتما های مدیریت، فروش، بازاریابی و یا خدمات پس از فروش باشد.
با جابجایی یک کارشناس از تیم های فروش اطلاعات مرتبط فعالیت روی سرنخ و فرصت ها با حفظ تاریخچه به اعضا و کارشناسان جدید فروش منتقل می شود. 


مقالات مرتبط
نرخ ریزش مشتری چیست؟

نرخ ریزش مشتری چیست؟

اتوماسیون فروش

اتوماسیون فروش

اثربخشی کانالهای بازاریابی برای تبلیغات

اثربخشی کانالهای بازاریابی برای تبلیغات

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.