چرا نرم افزار CRM تهیه کنیم؟

چرا نرم افزار CRM تهیه کنیم؟

تاریخ انتشار :

از نظر فنی، همیشه چندین نرم افزار کاربردی در ارتباط با ثبت اطلاعات مشتریان وجود دارد تا تمام جنبه های تعامل سازمانی با مشتریان را ثبت و ضبط کنند. نرم افزارهایی مثل فروش،CRM، لجستیک و .... عموما در حیطه وظایف خود عمل می کنند و گاها بنا به ضرورت ممکن است از سایر زیر سیستم های مرتبط هم اطلاعات جمع آوری کنند. با این تفاسیر این سوال پیش می آید:
آیا سیستم CRM  قرار است تنها تجمیع اطلاعات مشتریات را انجام دهد یا کارهای دیگری نیز قرار است انجام دهد؟ پاسخ در این واقعیت نهفته است که CRMها می‌توانند اطلاعات مربوط به مشتری را نه صرفاً به عنوان سوابق معاملات، انتظارات و تراکنش‌های مالی مشتری، بلکه به عنوان روابط نیز در نظر بگیرند. این موضوع، CRMها را قادر می‌سازد تا از تمام اطلاعات مرتبط با مشتری، در تمام بخش ها شامل: کانال‌ها و نقاط تماس مشتری، برای مدیریت مؤثرتر در برقراری ارتباط با مشتری و بهینه‌سازی ارزش مشتری استفاده کنند.
اهمیت روابط با مشتری بر اساس یک واقعیت ساده است: جایگزینی مشتری فعلی می تواند چهار تا هفت برابر بیشتر از حفظ مشتری هزینه داشته باشد.
شرکت‌ها اطلاعات و دانش زیادی در مورد پرونده‌ها و سوابق ارتباط با مشتری و تعاملاتشان دارند. بهترین راه برای استفاده از این دانش این است که آن را از قید و بند تجربه رها کنید، آن را نهادینه کنید و در زمان مناسب به همه کارکنان انتقال دهید تا آنها برای ایجاد روابط با مشتریان توانمند شوند. 
نرم افزار CRM
برهان به عنوان بخشی از ERP برهان در این مسیر می تواند ابزاری کارآمد جهت نگهداری اطلاعات مرتبط با فروش و مذاکرات مرتبط با مشتریان باشد. 


مقالات مرتبط
نرخ ریزش مشتری چیست؟

نرخ ریزش مشتری چیست؟

اتوماسیون فروش

اتوماسیون فروش

اثربخشی کانالهای بازاریابی برای تبلیغات

اثربخشی کانالهای بازاریابی برای تبلیغات

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.