گزارش اعتبار مشتری

گزارش اعتبار مشتری

تاریخ انتشار :

💢 حساب دفتری همان حساب اعتباری است.
💢 نام دیگر حساب دفتری حساب باز است.
💢 کنترل سقف اعتبار توسط نرم افزار انجام می شود.
💢 هر مشتری می تواند به مدل های متفاوت متصل شود، اما در لحظه تنها با یک مدل کار می کند.
💢 محاسبه عدد سقف اعتبار خارج از سیستم فروش انجام می شود.

گزارش اعتبار مشتری

فروش بر اساس حساب دفتری یا حساب باز یا فروش به صورت اعتباری از سال های پیش بین تجار و بازرگانان مرسوم بوده و در معاملات بر اساس میزان اعتمادی که بین خریدار و فروشنده شکل میگرفته، فروشنده میپذیرفت خریدار بعد از مدتی معین اقدام به تسویه حساب نماید. در این حالت بین طرفین حساب بازی شکل می گرفت که در بازار به آن حساب دفتری و در کسب و کار فروش اعتباری به آن اطلاق می گردد. برای کنترل حدود آن نیز ضوابطی نوشته یا نانوشته بوجود می آمد.

با توجه به تعدد مشتریانی که ممکن است فروشنده با آن سروکار داشته باشد، بر اساس الگوهای رفتاری در معامله تعیین سقف مجاز بین طرفین شکل می گیرد که عنوان آن در نرم افزارهای فروش، اعتبار می باشد. تعیین سقف اعتبار و تعیین ضوابط برای آن یک نظام یکپارچه در سازمان فروش برای اعضای فروش شکل می دهد تا پرسنل فروش با قواعد یکسان نسبت به این موضوع برخورد کنند.

گاهی سازمان فروش تصمیم به افزایش حد اعتبار، گاهی کاهش حد اعتبار، گاهی در قالب مجوز های استثنایی نسبت به تعیین حدود اقدام می نمایند. گاهی نیز کنترل ها از تعیین سقف اعتبار فراتر رفته و تعداد فاکتور باز، تعداد چک برگشتی باز، مبلغ چک برگشتی و ... نیز درنظر گرفته می شود.

این قابلیت در نرم افزار فروش برهان با عنوان اعتبار شناخته می شود. مدل های اعتبار برگرفته شده از مانده تعهدات باز(حساب دریافتی یا بدهکار) و گاهی نیز اسناد را شامل می شود. یعنی گاهی صرفا کمینه شدن میزان حساب دریافتنی به اعتبار می افزاید؛ گاهی تنها نقد شدن اهمیت دارد و اسناد دریافت شده شامل(چک یا ...) قابل پذیرش نمی باشد.

برای بهره برداری از کنترل سقف حساب باز(اعتباری) در نرم افزار فروش برهان باید مدل های اعتباری تعریف شود(یعنی می توان تنها یک مدل بین طرفین ایجاد کرد، می توان بیش از یک مدل ایجاد کرد، اما هر مشتری در هر مقطع از زمان تنها با یک مدل می تواند کار کند). برای مشتریانی که اجازه داده شده با آن ها به شکل اعتباری نیز همکاری کنند، یکی از مدل های اعتباری انتخاب شده و سقف اعتبار به آن مشتری بر اساس مدل تخصیص می یابد.  سپس نقطه ای که قرار است اعتبار کنترل شود، مشخص می شود و با انتخاب یکی از دو گزینه هشدار یا توقف عملیات فرآیند کنترل می شود.

در نسخه 9 نرم افزار برهان گزارشی با عنوان اعتبار مشتری طراحی شده که کاربر می تواند میزان اعتبار و آخرین مدل اعتبار تخصیص یافته به مشتری را در کنار میزان اعتبار مصرف شده و مانده اعتبار مشتری مشاهده کند.

برای دریافت این گزارش در نرم افزار فروش برهان، بخش گزارشات فروش، گزارش اعتبار مشتری را دریافت کنید.


مقالات مرتبط
نرخ ریزش مشتری چیست؟

نرخ ریزش مشتری چیست؟

اتوماسیون فروش

اتوماسیون فروش

اثربخشی کانالهای بازاریابی برای تبلیغات

اثربخشی کانالهای بازاریابی برای تبلیغات

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.