نرم افزار ERP برای شرکت های شوینده

راهکار نرم افزاری یکپارچه برهان نوین برای شرکت های فعال در صنعت شوینده با رویکرد برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در بخش های تولید، بازرگانی، مالی، منابع انسانی، قیمت تمام شده و سفارشی سازی مسیر گردش داده ها برای بخش های متفاوت کارخانجات و شرکت های تولیدی به شکل ویژه طراحی شده است.

دستاورد پیاده سازی ERP برهان در شرکت های تولیدکننده شوینده

از منظر سازمانی،ERP سفارشی شده صنعت شوینده برهان نوین برای کارخانجاتی مناسبت است که در بخش های مختلف دارای دپارتمان های سازمان دهی شده اند؛ از فروش محصول گرفته تا تامین مواد، از تولید و برون سپاری گرفته تا مالی، از منابع انسانی گرفته تا گزارشات داشبورد مدیریت و... . دپارتمان های متعدد سازمان های فعال در صنعت شوینده برای به روز نگهداشتن مزیت های رقابتی علاوه بر بهره گیری از سیاست ها و شیوه های شاخص صنعت، می توانند ویژگی های فرآیندی منحصر به سازمان خود را در  ERP برهان داشته باشند. کارخانجاتی که در فرمولاسیون شاخص هستند یا تولیدات آن ها بر پایه بچ می باشد، می توانند در بخش های تولید و کنترل کیفیت، زنجیره تامین، فروش و توزیع، مالی و بهای تمام شده، گزارشات داشبوردی یا پکیج صورت های مالی از راهکارهای برهان نوین بهره ببرند. تجربه کارشناسان برهان نوین در استقرار ERP در شرکت های شوینده داخلی علاوه بر ارائه ابزارها و شاخص های منحصر به صنعت، مخاطرات و ریسک های سازمان شما را نیز کمینه می نماید.

قابلیت ها و ویژگی های نرم افزار ERP برای شرکت های شوینده

مدیریت انبار و لجستیک

تامین و تهیه مواد اولیه و اقلام بسته بندی از داخل و خارج کشور؛ ثبت درخواست خرید، سفارش خرید و... تا ثبت برگ ارسال و رسید کالا در انبار؛ ارزیابی تامین کنندگان، امکان ثبت انواع جابجایی کالا در انبار، تفکیک انبار تعدادی و ریالی از یکدیگر و...

بهای تمام شده در شرکت های شوینده

محاسبه قیمت تمام شده به دو صورت واقعی و استاندارد بر اساس دوره های زمانی متعدد؛ ارائه گزارش آنالیز قیمت تمام شده به تفکیک بچ و یا محصول؛ گزارش قیمت تمام شده واقعی به تفکیک مواد، دستمزد و سربار؛ محاسبه انحرافات گوناگون...

صورت های مالی و گزارشات داشبورد مدیریت

ارائه گزارشات داشبورد مدیریت در حوزه های فروش، خرید، تولید، مالی و بهای تمام شده؛ گزارش شناسنامه مشتری و نماینده و... همچنین ارائه بسته نرم افزاری صورت های مالی مطابق با الزامات درون سازمانی و استانداردهای برون سازمانی.

مدیریت شبکه فروش و توزیع

تعیین ساختار فروش به تفکیک شعب؛ تعیین حداعتباری برای مشتریان؛ امکان محاسبه جوایز و تخفیفات فروش و..؛ امکان هدف گذاری برای نمایندگان؛ اعمال سیاست های فروش متنوع؛ اعمال سیاست های تسویه متنوع و...

مدیریت عملیات تولید و کنترل کیفیت

امکان ثبت برنامه تولید، دستور تولید و کاربرگ نتایج تولید به تفکیک محصول و سری ساخت؛ ثبت کارکرد تولید به تفکیک ایستگاه، ماشین آلات، پرسنل و.. ثبت فعالیت ها، مهندسی فرمولاسیون محصولات و نیمه ساخته ها، ثبت و نگهداری اطلاعات نمونه شاهد و ...

مدیریت پیمانکاری و برون سپاری

ثبت اقلام امانی ارسال شده برای پیمانکاران، شناسایی مواد و مقادیر موجود نزد پیمانکاران، شناسایی انحراف مصرف نزد پیمانکاران، ثبت اجرت مرتبط با اقلام تولید شده، ارائه گزارش وضعیت تسویه حساب هر پیمانکار و ...

راهکار ها و چالش های پیاده سازی ERP در صنعت شوینده

راهکار پیشنهادی برهان برای شرکت های تولیدی در صنایع شوینده، یک رویکرد یکپارچه برای تمامی بخش های سازمان است. ما با توجه به ماهیت اقلام مواد اولیه و استفاده از لات نامبرهای متعدد متناسب با الزامات سازمان غذا و دارو و تجارب پیاده سازی در شرکت های متعدد تولیدی اقدام به سفارشی سازی نرم افزار تولید و انبار برای شرکت های فعال در صنعت شوینده نموده است. نگهداری اطلاعات مرتبط با تولید هر سری ساخت در کنار نمونه شاهد در سیستم کنترل کیفیت امکان دستیابی به آنالیز مواد هر محصول را در هر لحظه فراهم می کند. در صورتیکه شرکت ها اقدام به برون سپاری بخش هایی از تولیدات خود نمایند، مقادیر نزد هر پیمانکار به تفکیک هر قرارداد قابل پیگیری و ارزش گذاری مبلغی است. در بخش فروش و توزیع؛ برای ارسال کالا به نمایندگی های برهان نوین اقدام به سفارشی سازی سامانه توزیع و فروش نموده است. هر نمایندگی می تواند به شکل آنلاین ثبت سفارش نماید. آنالیز اطلاعات فروش و مالی هر نمایندگی و تامین کننده در نرم افزار گزارشات داشبوردی مسیر روشنی از وضعیت عملکرد هر نماینده پیش پای شرکت های تولیدی قرار می دهد. در بخش مالی ارائه گزارش منابع و مصارف نقدینگی، تجزیه سنی، وضعیت عملکرد هر مشتری و... امکان برنامه ریزی نقدینگی را برای سازمان فراهم می آورد. برهان با کمک سیستم صورت های مالی می تواند کتابچه صورت های مالی را به همراه یادداشت های همراه ارائه دهد. محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده به صورت واقعی در دوره های دلخواه، محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده به شکل بودجه و پیش بینی، محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شده خارجی در سیستم تامین ارزی، محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بر اساس روش های میانگین، شناسایی ویژه، فایفو برای اقلام به صورت انتخابی به شکل مکانیزه انجام می شود. راهکار برهان نوین فرآیند برنامه ریزی منابع سازمانی را در شرکت های تولیدی و بازرگانی شوینده تسهیل می کند.

تماس با ما

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.