نرم افزار سفارشات و خرید خارجی


نرم افزار سفارشات خارجی برهان نوین تنها صدور مکانیزه اسناد حسابداری خرید خارجی را انجام نمی دهد. امکان ثبت وظایف جاری و آتی پرسنل، اقدامات آتی که نیاز به یادآوری دارد، امکان پرینت مستقیم فرمت نامه های سازمانی و ارسال آن ها از طریق ایمیل به صورت مکانیزه و محاسبه بهای تمام شده سفارشات خارجی نیز در آن وجود دارد.

زمانی که برای تامین اقلام مورد نیاز کسب و کار، فروشندگان داخل کشور نمی توانند پاسخگوی شایسته ای باشند، ساخت یا تامین کالا از خارج کشور یکی از گزینه های مرسوم تجار و صنعتگران می باشد. در صورتی که تعداد پرونده های خرید خارج از کشور زیاد شود، مدیریت این موضوع کمی زمان بر و هزینه بر می شود.
در نرم افزار خرید خارجی که توسط برهان نوین استقرار داده می شود، سعی شده تمامی مراحل گردش کار خرید خارجی با در نظر گرفتن قوانین حاکمیتی و همچنین قوانین بانک مرکزی برای هر شرکت به شکل مجزا سفارشی سازی شود.

  نرم افزار خرید خارجی برهان می تواند برای تمامی شرکت هایی که اقدام به واردات کالاهای خارجی برای شرکت خود و یا دیگران می نمایند، مناسب است. شرکت هایی که برای دیگران کالا وارد می کنند میتوانند علاوه بر محاسبه قیمت تمام شده کالای خریداری  شده، میزان طلب خود از سایرین را نیز در لحظه مشخص نمایند. 

مزیت های نرم افزار خرید خارجی


در نرم افزار خرید خارجی، امکان مدیریت فرآیند خرید از لحظه ثبت درخواست خرید (با تخصیص یک شماره پیگیری یکتا) تا لحظه ارسال کالا به انبار(صدور برگ ارسال) به شکل کامل وجود دارد. تمامی مستنداتی که کارشناسان حین عملیات خرید با آن سرو کار دارند قابلیت ثبت و ضمیمه شدن به نرم افزار تدارکات خارجی را دارد و کارشناسان می توانند در هر مرحله از خرید به مستندات خرید دست پیدا کنند وگام های باز را نیز شناسایی کنند.  برخی از مهم ترین ویژگی های سیستم خرید خارجی برهان نوین به شرح زیر است:

 • تعریف چندین مدل گردش کار از مراحل خرید؛
 • محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شده خارجی ؛
 • تهیه پرونده الکترونیک برای هر سفارش برای مشاهده سوابق در کارتابل های متفاوت؛
 • ثبت فعالیت های خرید جهت نگهداری اطلاعات مرتبط با مذاکرات خرید؛
 • شناسایی هزینه های خرید برای گزارشات فصلی؛
 • نمایش مراحل باز و اقدامات انجام شده در هر پرونده سفارش؛
 • محاسبه میزان کالای در راه به ازاء هر درخواست؛
 • نگهداری اطلاعات تضامین پرداخت؛
 • محاسبه سود و زیان حاصل از نوسانات قیمت ارز از لحظه شناسایی هزینه تا پرداخت و...

قابلیت های اصلی نرم افزار تدارکات خارجی(خرید خارجی)


نرم افزار خرید خارجی برهان تنها بر اساس برای کاربران واحد مالی طراحی نشده و تمرکز آن برای ثبت اطلاعات مطابق با چهار الگوی کلان زیر برای واحد بازرگانی خارجی سازمان ها و شرکت ها می باشد، نتیجه اطلاعات ثبت شده توسط واحد بازرگانی به واحد مالی منتقل می شود...

تعریف مدل های خرید خارجی: امکان تعریف چندین مدل خرید با مراحل مشخص جهت ثبت تمامی مستندات، مکاتبات، گام ها و فرآیند های مرتبط با هر پرونده خرید خارجی 

محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شده خارجی: تفکیک دو مفهوم پرداخت و بهای تمام شده سفارش از یکدیگر

حسابداری خرید خارجی: ثبت اطلاعات و مستندات مالی، صدور سند حسابداری مکانیزه ارزی برای هر مرحله از خرید با عنوان پرونده سفارش

ثبت تضامین مرتبط با هر پرونده خرید: ضمانت نامه های تسلیم شده در ارتباط با هر پرونده قابلیت پیگیری دارد.

در خرید های خارجی بدلیل پوشش چند مرحله ای خرید توسط ارکان و بخش های متعدد برای هر پرونده خرید یک حساب تفصیل با عنوان تفصیل سفارشات فعال می شود که عملیات مالی مرتبط با سایر سیستم ها را  مدیریت می کند. از آنجایی که هر حساب تفصیل اطلاعات محدودی را با خود به همراه دارد، در نرم افزار سفارشات خارجی اطلاعات تکمیلی هر پرونده سفارش در بخش سفارش و اعتبار نگهداری می شود.

امکانات نرم افزار خرید خارجی


برخی از مهم ترین ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار خرید خارجی برهان نوین به شرح زیر است:

 • تعیین تامین کنندگان هر کالا
 • تعریف کارت های بازرگانی فعال و تخصیص کارت بازرگانی به پرونده های مرتبط  
 • تعیین کارشناسان خرید مرتبط با هر فرآیند خرید
 • امکان تعیین تعرفه های گمرکی هر کالا
 • ثبت درخواست خرید و محاسبه میزان زمان تامین هر سفارش
 • تعریف حساب سفارش و تخصیص تفصیل دائم یا موقت
 • ثبت تمامی هزینه های مرتبط با خرید خارجی به صورت ارزی و یا ریالی
 • تعیین صراف برای پرداخت هر مرحله از خرید بر اساس چارچوب های بانک مرکزی
 • ثبت پیش فاکتور خرید خارجی(Proforma Invoice) به به صورت ارزی و معادل ریالی  و همچنین ارائه لیست مقایسه
 • ثبت پیش پرداخت های متعدد برای هر مرحله از خرید، مقایسه با نرخ ارز مرجع و تعیین سود و زیان حاصل از نواسانات نرخ ارز در هر مرحله از خرید
 • ثبت بارنامه، لیست بسته بندی(Packing List)، فاکتور(Invoice) و ... به ازاء هر سفارش
 • نگهداری اطلاعات کوتاژ، کد ساتا، کد ابزار پرداخت و... در نرم افزار خرید خارجی
 • امکان پیوست ضمائم پرداخت و ایجاد پرونده الکترونیکی به ازاء هر سفارش
 • ثبت عملیات فعال روی هر پرونده خرید و مشاهده اقدامات باز و انجام نشده
 • نگهداری تضامین مرتبط برای هر پرونده خرید
 • محاسبه بهای تمام شده کالای خریدای شده خارجی در هر پرونده خرید
 • نمایش و محاسبه میزان تسویه انجام شده با هر تامین کننده و طرف های مقابل هر سفارش خرید
 • ارسال کالای خریداری شده به انبار با تفصیل سفارش مرتبط با سیستم انبار

تعریف گردش کار  در نرم افزار خرید خارجی 


به دلیل تنوع چرخه خرید در هر شرکت، تنوع در شیوه های پرداخت و سطوح متعدد مسئولیت ها بین خریدار و فروشنده در شرکت های متفاوت نمی توان یک مدل خرید را به عنوان یک روش جامع برای خرید همه شرکت ها پیشنهاد نمود؛ ضمن آنکه قوانین بین الملل، سیاست های اعمال شده توسط دولت و بانک مرکزی در چگونگی تخصیص ارز، قوانین و مقررات گمرکی، تحریم و شرایط بین المللی چارچوبی را برای تعیین قواعد کسب کار  در ارتباط با  خرید های برون مرزی نموده است، از این رو برهان جهت اجتناب از تحمیل یک رویه ثابت به همه شرکت ها نرم افزار خرید خارجی فرآیند محور را عرضه نموده تا بتواند تنوع گردش کارهای گوناگون  را به شایستگی پاسخ دهد.
در نرم افزار خرید خارجی برهان شما می توانید چندین سیاست خرید داشته باشید و از مدل های متعددی بهره ببرید. مثلا اگر در ارتباط با اقلام فنی خرید شما برون سپاری می شود و از شرکت های دیگر بهره می برید، می توانید یک مدل خرید را با در نظر گرفتن مراحل و کنترل های خاص این بخش در تعریف کنید و سفارش مورد نظر را به مدل مرتبط تخصیص دهید.
اگر برای خرید مواد اولیه سیاست خرید مجزایی دارید، می توانید مراحل خرید، کنترل ها و اقدامات مرتبط را با عنوان یک مدل مجزا در نظر بگیرید و اقدامات مرتبط با خرید را به مدل مرتبط تخصیص دهید.
در تعریف مدل ها محدودیتی وجود ندارد و هر پرونده سفارش بعد از تخصیص به مدل خرید مورد نظر گام های مختص آن مدل را طی می کند.

نرم افزار خرید خارجی برهان برای چه شرکت های مناسب است؟ 


نرم افزار خرید خارجی برای شرکت هایی که اقدام به واردات کالا به شکل مستقیم برای خود یا دیگری و یا واردات کالا را توسط سایرین انجام می دهد مناسب است. شرکت های بازرگانی، حق العمل کار، کارخانجات و ... هر شرکتی که محرمانگی اطلاعات تامین کالا و همچنین تقسیم کار در واحد بازرگانی و مالی برای آن ها اهمیت دارد از این نرم افزار بهترین استفاده را می کنند. استفاده کننده اولیه سیستم خرید خارجی برهان نوین واحد بازرگانی خارجی شرکت هاست و پس از آن واحد مالی است. 

 

نرم افزار خرید خارجی با چه سیستم هایی ارتباط دارد؟


این نرم افزار می تواند بهای هر سفارش را به صورت ارزی و ریالی محاسبه کند. با سیستم خزانه داری ارتباط دارد تا پرداخت های انجام شده برای هر سفارش به شکل مستقیم مشخص شود. علاوه بر این می توان میزان تضامین ارائه شده به هر سازمان یا نهادی را ثبت و نگهداری نمود. با سیستم های انبار و برنامه ریزی تولید در ارتباط با مقادیر کالای در راه ارتباط مستقیم دارد. با پیام رسان و نرم افزار تدارکات داخلی برهان ارتباط دارد تا به محض رسیدن کالا به متقاضی کالا جهت دریافت کالا اطلاع رسانی نماید. با سیستم های مالی ارتباط دارد تا مبالغ پرداختی در گزارشات فصلی در نظر گرفته شود.
با سیستم ردیابی ارتباط دارد تا اگر کالای دارای شناسه ردیابی مشخصی باشد به سایر سیستم ها شناسه ردیابی را اطلاع دهد.

هدف از استقرار سیستم سفارشات خارجی جلوگیری از هدر رفت زمان و کاهش ریسک های مرتبط با گردش نقدینگی در سازمان هاست.

آشنایی با اصطلاحات پر کاربرد در خرید خارجی


پیش از آشنایی اولیه با اصطلاحات سیستم خرید خارجی لازم است کاربران بدانند، جایگزین اصلاح نرم افزار خرید خارجی می تواند نرم افزار سفارشات خارجی، نرم افزار خرید و سفارشات، نرم افزار تدارکات خارجی یا نرم افزار ارزی باشد.

اعتبار اسنادی کوتاه مدت(ریفاینانس): نوعي گشايش اعتبار اسنادي ميباشد كه فروشنده در زمان معامله اسناد طبق شرايط اعتبار وجه اسناد را به صورت نقد از بانك كارگزار دريافت مينمايد و خريدار با توجه به قرارداد منعقده با بانك در زمان تعيين شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد نمايد. حداكثر مهلت خريدار جهت پرداخت وجه اسناد از زمان مبادله اسناد حمل مورد تائيد بانك كارگزار خريداريك سال مي باشد.

 اعتبار اسنادي با استفاده از خطوط اعتباري بلندمدت (فاينانس): قرارداد اين نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباري فعال، بين بانك ايراني و خارجي (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانك مركزي منعقد مي شود. اين تسهيلات بلندمدت بوده و بانك خارجي تا  %85مبلغ پرفرما را به متقاضي براي پرداخت وجه اسناد گشايش يافته تخصيص ميدهد. از نظر فروشنده/ ذينفع، اين نوع اعتبار ديداري (نقدي) است.

 اعتبارات اسنادي نقدي(SIGHT PAYMENT L/C): نوعي گشايش اعتبار اسنادي است كه در صورت رعايت مفاد و شرايط اعتبار از سوي فروشنده/ ذينفع، حمل كالا و ارايه اسناد مطابق شرايط ، L/Cوجه اسناد به صورت نقدي و بلافاصله توسط بانك گشايش كننده اعتبار فروشنده پرداخت شود.

توجه: شاید در نگاه اول انتخاب هر یک از شیوه های فوق تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشد، اما برای خریدار نرخ ارز در زمان تسویه با بانک اهمیت بسیاری دارد. این موارد زمانی اثر خود را نشان می دهد که کشور با نواسانات نرخ ارز مواجه است.

پیش فاکتور یا پروفرما(Pro forma Invoice): سندی است که فروشندگان کالا پس از ا نهایی شدن قیمت و سایر شرایط به درخواست خریدار جهت اخذ مجوز های ورود برای افتتاح اعتبار اسنادی صادر می نمایند.

فاکتور یا سیاه ی تجاری( Invoice): از اسناد مهم است که فروشنده کالا به نام خریدار و به همراه سایر اسناد طبق قرارداد برای خریدار ارسال می نمایند. این سند فاکتور خرید انجام شده است.

لیست بسته بندی(Packing List): این سند نشان دهنده تعداد کالاهای موجود در هر کارتن- پالت و یا هر نوع بسته بندی مورد توافق خریدار و فروشند می باشد. این سند در هنگام ترخیص کالا در گمرک فروشنده و خریدار بسیار اهمیت دارد.

بارنامه (Bill of Lading / BL): سندی است که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه ی دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معینی می باشد.


تماس با ما

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.