سیستم خزانه داری

اداره جریان نقدینگی و ثبت جزئیات مرتبط با اجزا نقدینگی در برگیرنده مدیریت حساب های بانکی، صندوق، تنخواه گردان و مامور وصول به کمک سیستم دریافت و پرداخت(خزانه داری) انجام می گردد.

سیستم خزانه داری تحت وب

سیستم خزانه داری تحت وب

نرم افزار شما نیازی به نصب روی کلاینت ندارد و در صورت تمایل از همه جای دنیا می توانید به اطلاعات سیستم های یکپارچه دسترسی داشته باشید.

سیستم خزانه داری ابری

سیستم خزانه داری ابری

برای استفاده از نرم افزار ماهیانه حق اشتراک می پردازید و نیازی به تهیه زیر ساخت ندارید. تنها کافی است به اینترنت دسترسی داشته باشید.

سیستم خزانه داری ویندوزی

سیستم خزانه داری ویندوزی

راهکار مبتنی بر ویندوز در سه نسخه ERP، فرآیند محور و برنا به ترتیب برای کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک طراحی شده است.

قابلیت ها و ویژگی های سیستم خزانه داری یکپارچه

مدیریت وجوه دریافتی و پرداختی

مدیریت وجوه دریافتی و پرداختی

شامل انواع رویه های مرتبط با درخواست و دستور در دریافت و پرداخت وجه نقد، چک(روز و مدت دار)، سفته و ...در ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان، پیمانکاران و ...

ثبت و اداره حساب های تنخواه

ثبت و اداره حساب های تنخواه

ثبت صورت خلاصه تنخواه به تفکیک تنخواه دار، ثبت مالیات و ارزش افزوده، کنترل مانده تنخواه دار و ..

مغایرت بانکی مکانیزه

مغایرت بانکی مکانیزه

امکان مغایرت بانکی به شکل مکانیزه بر اساس گزارش بانک و اطلاعات ثبت شده در دفاتر در حجم زیاد و..

مدیریت نقدینگی در سطح شعب

مدیریت نقدینگی در سطح شعب

امکان ثبت اطلاعات مرتبط سیستم خزانه داری به صورت غیر متمرکز و به تفکیک هر شعبه و دریافت گزارشات تجمیعی در سطح سازمان با رویکرد برنامه ریزی نقدینگی

خزانه داری ارزی

خزانه داری ارزی

امکان ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت بر اساس ارزهای گوناگون، پرینت چک به صورت انگلیسی و..

مدیریت اسناد تضمینی

مدیریت اسناد تضمینی

ثبت اطلاعات مرتبط با ضمانت نامه ها به نفع و عهده شرکت، ثبت و کنترل فرآیند تبادل ضمانت نامه ها و...

ارتباط یکپارچه با سایر سامانه ها

برخی از سیستم ها و زیر سیستم‌هایی که با این ماژول ارتباط دارند بدین شرح است:

گزارشات سیستم خزانه داری

مدیریت مخازن نقدینگی در سازمان ها اساسا برگرفته از چهار مولفه صندوق، بانک، مامور وصول و تنخواه گردان می باشد. نقدینگی از کانالهای متعدد وارد این چهار مخزن می شود و با کمک اسناد متعدد در این مخازن گردش می کند. برنامه ریزی نقدینگی برای روزهای آتی با رویکرد استفاده صحیح از منابع جهت توزیع نقدینگی و سرمایه در گردش هنر بخش مالی است و سیستم خزانه داری در این بین نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. از آنجایی که چک و تعهدات باز نیاز به کنترل مستمر دارد و گردش نقدینگی و دریافت و پرداخت اسناد به شکل روزانه اتفاق می افتد برخی از گزارشات شکل روزمره پیدا کرده اند. گزارش سررسید چک های دریافتی و پرداختی، گزارش آخرین وضعیت نقدینگی در سازمان، گزارش ماتریسی هزینه های تنخواه گردان، گزارش اسناد واخواست شده، گزارش چک های ابطال شده، گزارش اسناد خزانه فاقد سند حسابداری، گزارش منابع و مصارف، گزارش مغایرت بانکی باز و ... جز گزارشات روزانه سیستم خزانه داری است. برخی از این گزارشات شکل روزانه پیدا کرده اند و نقش آنها پیش فرآیندی است، برخی از گزارشات نیز شکل مدیریتی پیدا کرده و به صورت دوره ای کنترل می شود. از طرفی برخی گزارشات و چاپ ها نیز در حین فرآیند انجام می شوند: مثل پرینت چک، گزارش راس اسناد دریافتی و پرداختی...

گردش اسناد و کارکردهای سیستم خزانه داری

رویه دریافت چک

رویه دریافت چک

رویه دریافت چک بر اساس فرم ها و وضعیت های متعدد شامل دریافت چک، واگذار به بانک، وصول، واخواست، استرداد، واگذار به غیر و... بر اساس منابع دریافت

رویه پرداخت چک

رویه پرداخت چک

پرینت مکانیزه چک، تعریف دست چک روی حساب های بانکی و پرداخت بر اساس دسته چک، چک کوتاه مدت و مدت دار و... بر اساس دستور و درخواست

دریافت و پرداخت وجه نقد

دریافت و پرداخت وجه نقد

ثبت و صدور سند حسابداری مکانیزه انواع رویه های مرتبط با گردش نقدینگی شامل ثبت اعلامیه واریز، کارت به کارت، اعلامیه برداشت و....

تنخواه گردان و شارژ تنخواه

تنخواه گردان و شارژ تنخواه

ثبت صورت خلاصه تنخواه، شارژ تنخواه، ثبت اطلاعات مالیاتی در صورت خلاصه تنخواه، کنترل موجودی ریالی هر یک از تنخواه‌ گردان ها، تعیین محدوده دسترسی نمایش اطلاعات تنخواه دارها و..

جابجایی بین حساب ها و صندوق

جابجایی بین حساب ها و صندوق

در صورتیکه شرکتی به دنبال جابجایی بین حساب های بانکی، صندوق و تنخواه دارها باشد، با کمک فرم های انتقال در سطح یک شعبه و سازمان می توان با حداقل تغییرات حداکثر بهره وری را داشت.

اسناد استقراری

اسناد استقراری

ثبت چک های دریافت شده، واگذاری شده به بانک، پرداخت شده با سایرین و... که هنوز گام های بعدی آن انجام نشده در فرم های استقراری سیستم خزانه انجام می شود.

تجارب استقرار و پیاده سازی

این سیستم در راهکارهای زیر مورد استفاده بهینه قرار میگیرد:

تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی

ویژگی های سیستم خزانه داری برهان نوین

قابلیت های زیر در نرم افزار خزانه داری وب و خزانه داری ویندوزی مشترک می باشد:

✏️اطلاعات پایه
✔️ امکان تعریف و تفکیک صندوق، بانک، شعب بانکی و صورتحساب های بانکی
✔️ امکان تعریف دسته چک و تعیین وضعیت برگ های استفاده شده و باطل شده
✔️ پرینت چک های پرداختی به صورت ماشینی مطابق با فرمت هر بانک
✔️ تعریف بابت و عملیات با رویکرد اعمال مدل های متعدد برای صدور اسناد حسابداری
✔️ امکان کپی اسناد بر روی اسناد خزانه داری
✔️ امکان دریافت اطلاعات بانک به صورت گروهی از طریق اکسل
✔️انجام مغایرت بانکی مکانیزه بر اساس اسناد حسابداری به صورت مکانیزه
✔️ امکان ثبت پشت نمره برای چک های دریافت شده
✔️ ثبت عملیات تنخواه شامل: ثبت صورت هزینه تنخواه و شارژ تنخواه
✔️ پوشش چرخه دریافت چک شامل: دریافت چک، واگذار به بانک، واگذار به غیر  و ..
✔️ پوشش عملیات وجه نقد شامل دریافت و پرداخت وجه نقد، اعلامیه واریز و اعلامیه برداشت و..
✔️ پوشش عملیات پرداخت چک شامل: پرداخت چک روز، کوتاه مدت و بلند مدت، پاس چک و...
✔️ پوشش عملیات تضمینی شامل اسناد دریافتنی انتظامی و اسناد پرداختنی انتظامی
✔️ پوشش عملیات مرتبط به سفته از مرحله دریافت تا نکول و...
✔️ امکان ثبت موضوعات مرتبط با نقدینگی حین گردش اسناد جهت گزارش منابع و مصارف
✔️ صدور سند حسابداری مکانیزه و تنظیم شابلون یکسان برای انواع گردش در سیستم خزانه داری
✔️ کارتابل اسناد خزانه داری با هدف مشاهده و ثبت عملیات خزانه داری
✔️ تشخیص خودکار حساب ها و صدور سند مکانیزه توسط نرم افزار بر اساس فرآیند های تنظیم شده
✔️ امکان ثبت درخواست پرداخت، دستور پرداخت و تعیین شیوه پرداخت مطابق با تصمیمات مدیریت


✏️گزارشات
✔️ گزارش مرور خزانه داری داینامیک با هدف آنالیز وضعیت حساب ها و اسناد خزانه داری
✔️ گزارش گردش اسناد خزانه داری 
✔️ ارائه گزارش مغایرت بانکی برای حساب های مغایرت گیری شده و نشده
✔️ ارائه گزارش منابع و مصارف و سفارشی سازی بر اساس گردش کار
✔️ ارائه گزارش چک های سررسید شده
✔️ارائه گزارش راس اسناد دریافت شده و پرداخت شده
✔️ ارائه گزارش مطالبات سررسید شده اقدام نشده
✔️ارائه گزارش خرید فصلی بر اساس خریدهای انجام شده از محل تنخواه گردان
✔️ ارائه گزارش پیش بینی نقدینگی جهت ثبت موارد قابل پیش بینی جهت مدیریت نقدینگی

 

 

تماس با ما

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.