سیستم تدارکات

ثبت و پیگیری درخواست خرید(PR)، سفارش خرید(PO) در واحد بازرگانی توسط سیستم خرید و تدارکات انجام می شود. سفارشی سازی فرآیند خرید، تعیین منابع خرید، محاسبه مکانیزه قیمت تمام شده کالای خریداری شده خارجی و داخلی، ارزیابی تامین کنندگان، محاسبه کالای در راه و... به کمک نرم افزار خرید و تدارکات انجام می شود.

سیستم  تدارکات تحت وب

سیستم تدارکات تحت وب

نرم افزار شما نیازی به نصب روی کلاینت ندارد و در صورت تمایل از همه جای دنیا می توانید به اطلاعات سیستم های یکپارچه دسترسی داشته باشید.

سیستم  تدارکات ابری

سیستم تدارکات ابری

برای استفاده از نرم افزار ماهیانه حق اشتراک می پردازید و نیازی به تهیه زیر ساخت ندارید. تنها کافی است به اینترنت دسترسی داشته باشید.

سیستم  تدارکات ویندوزی

سیستم تدارکات ویندوزی

راهکار مبتنی بر ویندوز در سه نسخه ERP، فرآیند محور و برنا به ترتیب برای کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک طراحی شده است.

قابلیت ها و ویژگی های سیستم تدارکات یکپارچه

 مدیریت تدارکات و خرید داخلی

مدیریت تدارکات و خرید داخلی

ثبت درخواست های خرید، ثبت سفارش، دستور خرید، برگ ارسال، برگشت کالای نامنطبق و ...سفارشی سازی گردش اسناد خرید متناسب در زنجیره تامین مواد و تسویه با تامین کننده...

تدارکات و خرید خارجی

تدارکات و خرید خارجی

امکان ثبت اسناد خرید خارجی به صورت ارزی و ثبت گردش عملیات خرید خارجی در کنار تدارکات داخلی...

کارتابل الکترونیکی درخواست ها

کارتابل الکترونیکی درخواست ها

امکان ثبت انواع درخواست های کالا از انبار و خرید، ارسال و چرخش درخواست هر فرد در کارتابل مرتبط و ...

حسابداری خرید

حسابداری خرید

محاسبه بهای تمام شده خرید، ثبت و تسهیم عوامل متنوع تاثیر گذار در ارزش بهای تمام شده کالای خریداری شده، صدور سند حسابداری خرید براساس قواعد تجارت بین الملل و ...

تدارکات و خرید چند شعبه ای

تدارکات و خرید چند شعبه ای

امکان مدیریت متمرکز و غیرمتمرکز خریدهای سازمانی بر اساس مناطق جغرافیایی...

برنامه خرید و محاسبه کالای در راه

برنامه خرید و محاسبه کالای در راه

محاسبه مقدار و تاریخ موردنیاز برای خرید های سازمانی بر اساس مبانی برنامه ریزی، محاسبه کالا در راه و...

ارتباط یکپارچه با سایر سامانه ها

برخی از سیستم ها و زیر سیستم‌هایی که با این ماژول ارتباط دارند بدین شرح است:

گزارشات سیستم خرید و تدارکات

شرکت هایی که به دنبال تهیه نرم افزار برای واحد تدارکات می باشند و خواسته آن ها ایجاد نظم و انسجام در خریدهای سازمانی می باشند با کمک سیستم تدارکات می توانند به هدف خود برسند. خرید های سازمان شما چه داخلی باشد چه خارجی، نیاز است زمان بندی پیش پرداخت هایی که پرداخت می شود مدیریت شود. گاها عدم مدیریت به موقع این موضوع منجر به بلوکه شدن پول های سازمان نزد سایرین می شود که خود ممکن است سرمایه در گردش سازمان را با مشکل مواجه کند. همچنین در فرآیند خرید خارجی تسویه عملیات مرتبط با هر کوتاژ چه به شکل نقدی، چه سپرده و چه ضمانت نامه (و همچنین آزاد سازی سپرده ها) و همچنین شرکت در گزارش خرید فصلی از محل سیستم خرید خارجی انجام میشود. در بخش برنامه ریزی، محاسبه میزان کالای در راه و تعیین میزان موجودی کالای در راه توسط سیستم تدارکات انجام می شود. این بخش ارتباط مستقیم با فرم برنامه تولید دارد. چنانچه سیستم قیمت تمام شده را تهیه کرده باشید، می توانید با کمک مبالغ استعلامی محاسبه بخش موادی سیستم قیمت تمام شده را بر اساس نرخ روز و به صورت مکانیزه انجام دهید. برخی از گزارشات کنترلی سیستم تدارکات شامل درخواست کالاهای تحویل نشده، مدت زمان تامین هر کالا، ارزش ریالی خریدهای انجام شده برای هر واحد سازمانی و … است. اما در ارتباط با عملیات مستقیم واحد تدارکات گزارش استعلامات اخذ شده، نواسانات قیمت خرید، سفارش های باز، تایید مدیریت های باز و …. می باشد. در ارتباط با عملیات خرید خارجی گزارش محاسبه قیمت تمام شده کالای خریداری شده و مطالبات کنترلی باز مورد کاوش قرار میگیرد.

گردش اسناد و کارکردهای سیستم تدارکات

رویه خرید دارایی و اقلام مصرفی

رویه خرید دارایی و اقلام مصرفی

صدور برگ ارسال کالا جهت ارسال و مصرف مستقیم برای اقلام اداری مصرفی و غیر مصرفی(بدون آنکه نیاز باشد در انبار رسید شود) و یا ارسال مستقیم اموال خریداری شده به سیستم دارایی ثابت...

رویه خرید ارزی

رویه خرید ارزی

پیاده سازی مراحل خرید سازمانی خارجی به صورت فرآیندی و درج اطلاعات مرتبط با پروفرما؛ ثبت Po، Invoice، BL،Packing List، برگ ارسال، برگشت کالای نامنطبق، محاسبه قیمت تمام شده کالای خریداری شده خارجی...

رویه خرید های تک سورس

رویه خرید های تک سورس

ساده سازی رویه های خریدهای سازمانی از تامین کننده های تک سورس و همچنین صدور اسناد خرید بر اساس قرارداد و توافقات مشخص...

رویه خرید استعلامی و مناقصه ای

رویه خرید استعلامی و مناقصه ای

ثبت استعلام های مرتبط با سفارشات خرید به صورت ریالی و ارزی؛ ثبت اطلاعات مرتبط با مناقصات به صورت محدود و نامحدود؛ امکان مقایسه صدور و دستور خرید...

تجارب استقرار و پیاده سازی

این سیستم در راهکارهای زیر مورد استفاده بهینه قرار میگیرد:

تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی

ویژگی ها و امکانات سیستم مدیریت خرید و تدارکات

قابلیت های زیر بین نسخه وب و ویندوزی مشترک است. به کارتابل  الکترونیکی در نسخه وب توجه ویژه ای شده است؛

✏️اطلاعات پایه
✔️تعریف و دسته بندی تامین کنندگان
✔️ تعیین سورس های تامین هر کالا و مدت زمان تامین آن
✔️محاسبه زمان درخواست از مرحله درخواست خرید تا صدور رسید انبار با هدف شناسایی گلوگاه ها
✔️امکان تعریف کارشناسان متفاوت خرید و تعیین ارتباط آن با تامین کنندگان
✔️تنظیم انواع شیوه های خرید
✔️دسته بندی کالاهای تامین بر اساس روش های متفاوت خرید
✔️تعیین تعرفه های گمرکی برای هر کالا
✔️گروه بندی کالا های خرید


📃ویژگی های اسناد خرید و تدارکات
✔️صدور درخواست خرید به شکل بدون مبنا، بر اساس نقطه بهینه سفارش، برنامه تولید و درخواست کالا از انبار
✔️
تفکیک شیوه های خرید بر اساس شیوه خرید آسان، ثبت خرید استعلامی و مناقصه ای

✔️امکان مشاهده گردش خرید بر روی هر قلم کالا و مشاهده سیکل عمیلاتی طی شده
✔️امکان تجمیع درخواست خرید های متفاوت جهت تایید توسط مدیران مربوطه
✔️امکان مشاهده گزارش موجودی کالا در هریک از مراحل خرید (شامل درخواست خرید، تایید درخواست خرید، سفارش خرید، دستور خرید، برگ ارسال کالا به انبار، دستور خرید، برگشت کالای نامنطبق، ثبت برگ استعلام و... ) 
✔️امکان صدور فاکتور خرید و محاسبه عوامل افزاینده و کاهنده بر روی فاکتور های خرید
✔️امکان صدور برگ ارسال کالا به تفکیک انبار، مرکز هزینه، محل استقرار دارایی و باسکول
✔️وجود وضعیت های ثبت اولیه، تایید، ابطال و تعویق بر روی اقلام خرید
✔️تخصیص شماره پیگیری جهت پیگیری عملیات خرید بدین شکل که از لحظه صدور درخواست خرید شماره پیگیری یکتایی به هر قلم کالا تخصیص داده می شود که تا انتهای عملیات خرید همراه کاربر است.
✔️امکان صدور برگشت کالای نامنطبق جهت عودت یا جایگزینی کالا توسط تامین کننده
✔️ثبت نتیجه کمیسون معاملات(در فرم دستور خرید)
✔️امکان استفاده از کالای مشابه حین فرآیند خرید
✔️محاسبه کالای در راه جهت برنامه ریزی خرید
✔️امکان اصلاح مقدار کالای سفارش گذاری شده در تمامی مراحل خرید؛ بدین شکل که برای افزایش مقدار درخواست نیاز به صدور درخواست نیست و از همان مرحله می توان مقدار درخواست را افزایش داد.
✔️امکان صدور فاکتور خرید  به شکل تجمعی یا تکی بر اساس رسید انبار، برگ ارسال و شرایط خرید 


📊گزارشات سیستم خرید و تدارکات
✔️ارائه گزارش کالای در راه جهت اطلاع از مجموع مقادیر سفارش گذاری شده 
✔️ارائه گزارش آنالیز کالای در راه
✔️
ارائه گزارش داینامیک مرور تامین

✔️ارائه گزارش بررسی استعلامات ارایه شده جهت بررسی در کمیسیون معاملات
✔️ارائه گزارش روند خرید کالا 
✔️ارائه گزارش مدت زمان تامین کالا توسط هر تامین کننده
✔️ارائه گزارش برگ ارسال های تحویل نشده
✔️ارائه گزارش سفارش های خرید رسید نشده

تماس با ما

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.