نرم افزار سامانه مودیان

با توجه به اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی و بخشنامه های قانون پایانه های فروشگاهی و لزوم اجرای آن از ابتدای سال 1402، صورتحساب های فروش و درآمد در صورتی مورد پذیرش برای سازمان امورمالیاتی می باشند که در سامانه مودیان طبق ضوابط تعیین شده ثبت شده باشند.

نرم افزار سامانه مودیان تحت وب

نرم افزار سامانه مودیان تحت وب

نرم افزار شما نیازی به نصب روی کلاینت ندارد و در صورت تمایل از همه جای دنیا می توانید به اطلاعات سیستم های یکپارچه دسترسی داشته باشید.

نرم افزار سامانه مودیان ابری

نرم افزار سامانه مودیان ابری

برای استفاده از نرم افزار ماهیانه حق اشتراک می پردازید و نیازی به تهیه زیر ساخت ندارید. تنها کافی است به اینترنت دسترسی داشته باشید.

نرم افزار سامانه مودیان ویندوزی

نرم افزار سامانه مودیان ویندوزی

راهکار مبتنی بر ویندوز در سه نسخه ERP، فرآیند محور و برنا به ترتیب برای کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک طراحی شده است.

قابلیت ها و ویژگی های نرم افزار سامانه مودیان یکپارچه

ارسال صورتحساب نوع اول و دوم

ارسال صورتحساب نوع اول و دوم

ارسال صورتحساب نوع اول برای افزایش اعتبار مالیاتی خریدار؛ ارسال صورتحساب نوع دوم برای مصرف کننده نهایی

اعمال کنترل های چند مرحله ای

اعمال کنترل های چند مرحله ای

اعمال کنترلهای چند مرحله ای برای ارسال صورتحساب از روی سرور و کلاینت و اعمال کنترل های پیش فرآیند جهت جلوگیری از اشتباهات کاربری

ارائه نسخه به روز سازمان امور مالیاتی

ارائه نسخه به روز سازمان امور مالیاتی

پیشرو در اعمال تغییرات جهت به روز رسانی دوره ای مطابق با آخرین تغییرات سازمان امور مالیاتی

ارسال صورتحساب ارزی و صادراتی

ارسال صورتحساب ارزی و صادراتی

صدور صورت حساب صادراتی مطابق با قواعد کسب و کار، در نظر گرفتن اظهار نامه گمرکی و قواعد تعیین شده سازمان امور مالیاتی

فاکتور اصلاحی، برگشتی و ابطالی

فاکتور اصلاحی، برگشتی و ابطالی

صدور صورتحساب اصلاحی، برگشتی و ابطالی و لحاظ کردن کنترل های حین فرآیند برای پیشگیری از اشتباهات کاربران

تسویه نقدی، نسیه و نقدی-نسیه

تسویه نقدی، نسیه و نقدی-نسیه

امکان تعیین شرایط پرداخت مشتری به صورت نقدی، نقدی-نسیه، نسیه و ارایه گزارشات مرتبط با وصول مطالبات

ارتباط یکپارچه با سایر سامانه ها

برخی از سیستم ها و زیر سیستم‌هایی که با این ماژول ارتباط دارند بدین شرح است:

گزارش سامانه پایانه فروشگاهی

برای ارسال اطلاعات به سامانه پایانه فروشگاهی دارایی پس از احراز صلاحیت در سامانه مودیان، ارسال اطلاعات صورتحساب به سامانه سازمان امور مالیاتی انجام می پذیرد. مطابق با قواعد تدوین شده، مودیان محترم باید اطلاعات خریدار را با شناسه ملی و اطلاعات کالا و خدمات را با شناسه خدمت و... ارسال نمایند. در راهکار برهان برای سامانه مودیان، کاربران می توانند با اعمال کنترل های چند مرحله ای اقدام به صدور صورتحساب نمایند. کاربران هر زمان اقدامات موثر روی صورتحساب های داخلی را به پایان رساندند می توانند نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نمایند. ارائه چاپ صورتحساب، نمایش مقادیر تسویه نشده در سیستم فروش داخلی، امکان ثبت صورتحساب ها در حالت های اصلی، ابطالی، برگشتی و اصلاحی در حالت های داخلی و صادراتی از مهم ترین ویژگی های صدور صورتحساب در نرم افزار پایانه فروشگاهی برهان مطابق با آخرین قواعد تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی است. صدور صورتحساب اصلاحی و برگشتی از پیچیدگی هایی برخوردار است، که مهم جلوگیری از تکرار داده هاست. با تهیه سامانه پایانه فروشگاهی برهان، بخش گزارشاتی با عنوان تقویم وصول مطالبات به سیستم اضافه می شود که کابران با کمک آن می توانند مطالبات وصول شده مرتبط با هر صورتحساب را مشاهده نمایند. این قابلیت بخش وصول شده مرتبط با ارسال صورتحساب برای کاربران را در نظر می گیرد. کاربران در سیستم خزانه داری بعد از ثبت هر صورتحساب می توانند مشخص کنند، مبلغ وصول شده مربوطه به کدام صورتحساب است و اقدامات مرتبط را در سامانه پایانه فروشگاهی انجام دهند. به شکل خلاصه به قابلیت های این بخش را در این ویدئو مشاهده کنید.

گردش اسناد و کارکردهای نرم افزار سامانه مودیان

ارسال صورتحساب اصلی به سامانه مودیان

ارسال صورتحساب اصلی به سامانه مودیان

اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال میشود، صورتحساب اصلی فروش نامیده میشود. برای ارسال این صورتحساب باید در اسناد فروش نوع گزارش فصلی را از حالت نامشخص به انفرادی تبدیل کنید.

ارسال صورتحساب اصلاحی به سامانه مودیان

ارسال صورتحساب اصلاحی به سامانه مودیان

در صورتحساب اصلاحی کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع به همراه اصلاحات آن درج میگردد.این صورتحساب در صورتی که از نوع اول باشد، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید خریدار بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید ندارد. اقلام فرعی در فاکتور اصلاحی که قابل ویرایش می باشد شامل: تخفیف، نرخ ارزش افزوده، نقد و نسیه بودن و ... است

ارسال صورتحساب برگشت از فروش به سامانه مودیان

ارسال صورتحساب برگشت از فروش به سامانه مودیان

چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، قسمتی از موضوع معامله،کالا /خدمت کاهش داده شود، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام می شود.

ارسال صورتحساب ابطالی به سامانه مودیان

ارسال صورتحساب ابطالی به سامانه مودیان

چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب الکترونیکی اصلی، اصلاحی و برگشت از فروش شروطی برقرار باشد که اصل معامله با خریدار در تاریخ مربوطه اشکال داشته باشد، صورتحساب ابطالی صادر می شود.

ارسال صورتحساب نوع اول و دوم به سامانه مودیان

ارسال صورتحساب نوع اول و دوم به سامانه مودیان

در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت میگردد و بعد از پذیرش توسط خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار درج می شود. در صورتحساب نوع دوم ثبت اطالاعات خریدار اختیاری بوده و از بابت این صورتحساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمیباشد.

ارسال صورتحساب صادراتی و ارزی به سامانه مودیان

ارسال صورتحساب صادراتی و ارزی به سامانه مودیان

شرکت هایی که اقدام به صادرات کالا یا صدور صورتحساب به صورت ارزی می نمایند، مطابق با قواعد سازمان امور مالیاتی ملزم به تولید صورتحساب صادراتی با الگوی تعریف شده می باشند.

تجارب استقرار و پیاده سازی

این سیستم در راهکارهای زیر مورد استفاده بهینه قرار میگیرد:

تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی

ویژگی های نرم افزار سامانه پایانه فروشگاهی

در نسخه ویندوزی نرم افزار سامانه مودیان با کمترین زحمت و خطا ارسال صورت حساب ها به سامانه مودیان انجام می شود. پیش نیاز استفاده از این نسخه تهیه سیستم فروش برهان می باشد. در صورت تهیه ماژول خزانه، بین سامانه مودیان و نرم افزار خزانه داری ارتباط مستقیم برقرار می شود و می توان برای آن بخش از صورتحساب ها که مبالغ تعهدی ثبت شده، اصلاحات به موقع را برای صورت حساب های تعهدی انجام داد. روش کار اینگونه است: بعد از صدور فاکتور در نرم افزار فروش، کافی است گزینه ارسال صورتحساب را انتخاب کنیم. نرم افزار سامانه مودیان اطلاعات فاکتور فروش را به فرمت مورد نظر سازمان امور مالیاتی تبدیل می کند. در صورت مشاهده هر گونه اشکال با پیغام خطای متناسب اطلاع رسانی به کاربر انجام می شود. ویژگی های نرم افزار سامانه مودیان نسخه ویندوز به شرح زیر است؛اگر نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید اینجا  را کلیک کنید.

✔️امکان ارسال برخط اسناد فروش صادر شده به سایت دارایی از روی سرور یا کلاینت
✔️برقراری ارتباط بین شناسه کالاهای معرفی شده در سایت دارایی و اقلام مورد نظر در سیستم فروش
✔️امکان تعریف واحد سنجش های معرفی شده در سایت دارایی و ارتباط با واحد سنجش های موجود
✔️فراخوانی اطلاعات مرتبط بامشتریان به صورت مکانیزه از روی اطلاعات ثبت شده موجود
✔️جلوگیری از ارسال صورتحساب های تکراری
✔️شناسایی شرایط پرداخت به صورت مکانیزه بر اساس فاکتورهای ثبت شده در سامانه
✔️نمایش خطاهای مواجه شده  در ارسال به سامانه برای کاربر
✔️ امکان صدور فاکتور نوع اول با شرایط دلخواه نقدی؛ تعهدی؛ نقدی-تعهدی به همراه تقویم زمان بندی وصول مطالبات
✔️ صدور فاکتور نوع دوم
💢 تنها برای فاکتور نوع اول می توان شرایط پرداخت تعهدی ثبت کرد و فرض قانون گذار بر این بوده که فاکتور نوع دوم در شرایط تماما نقدی صادر می شود.
✔️  امکان ارسال صورتحساب اصلی؛ برای هر معامله در نخستین بار صادر و به سامانه مودیان ارسال میشود.
✔️  صدور صورتحساب اصلاحی: در صورت تغییر در مقادیر فرعی صورتحساب و وجود مهلت زمانی قانونی برای اصلاح صورتحساب در مهلت مقرر صورتحساب اصلاحی صادر می شود.
✔️  صدور صورتحساب ابطالی: در صورت برگشت تمامی مقادیر کالا یا ابطال شرایط معامله صورتحساب ابطالی صادر می شود.
✔️  صدور صورتحساب برگشتی: در صورت کاهش مقادیر فروش، صورتحساب برگشتی صادر می شود.
✔️  صدور صورتحساب صادراتی به شکل ریالی و ارزی 
🔴 برای مشاهده تفاوت شرایط انواع صورتحساب موضوع صورتحساب را مطالعه کنید.
✔️  امکان ارسال اطلاعات بر اساس امضای الکترونیکی سخت افزاری و نرم افزاری
🔴 برای آگاهی بیشتر نکات مرتبط با حافظه مالیاتی و کلید خصوصی را مطالعه کنید.
✔️ارایه فرمت چاپی صورتحساب پایانه فروشگاهی مطابق با قواعد کسب و کار
✔️ شناسایی خودکار جوایز فروش جهت ارسال به سامانه
✔️ شناسایی خودکار تخفیفات، سپرده حسن انجام کار و پیش دریافت جهت ارسال به سامانه
✔️ ارایه راهکار نرم افزاری از سیستم فروش برای پوشش انواع سپرده که تاریخ دریافت مطالبات آن مشخص نیست.
✔️ امکان هشدار به کاربر جهت ارسال وصول مطالبات ثبت شده مرتبط با صورتحساب های ارسال شده به سامانه
✔️ امکان مشاهده شماره سریال آخرین صورتحساب صادره برای هر صورتحساب
✔️امکان اعمال تغییرات مرتبط با فرآیند های اصلاح، برگشتی و ابطالی در اسناد فروش و اسناد انبار
💢  یکی از مهم ترین ویژگی های نرم افزار برهان در ارتباط با سامانه مودیان در بخش خرید است. در نرم افزار برهان برای تمامی اسناد خرید قابلیتی پیش بینی شده که کاربران می توانند اطلاعات صورتحساب های خریدی که ارسال شده و نشده را از هم تفکیک کنند تا در زمان ارسال گزارش فصلی حداقل مغایرت شکل بگیرد.


ویژگی های نرم افزار سامانه مودیان تحت وب

برای استفاده از این نسخه نیازی به سیستم فروش وجود ندارد و در سامانه ارائه شده امکان  ارسال صورتحساب از هر جایی فراهم است. ویژگی های این سامانه به شرح زیر است:

✔️برای ارسال صورتحساب نیازی به تهیه ماژول فروش وجود ندارد.
✔️امکان استعلام آنلاین کد اقتصادی مشتریان
✔️امکان استعلام آنلاین شناسه کالاها
✔️امکان ثبت صورتحساب بر اساس فایل اکسل دریافت شده
✔️امکان ایجاد صورتحساب به صورت دستی جهت ارسال به سامانه
✔️امکان استعلام صورتحساب های ارسال شده به سامانه
✔️امکان صدور صورتحساب بر اساس وب سرویس
✔️امکان ارسال صورتحساب نوع اول و دوم
✔️امکان ارسال صورتحساب بر اساس شرایط تسویه نقدی، تعهدی و نقدی- تعهدی
✔️امکان صدور صورتحساب اصلی، اصلاحی، برگشتی و ابطالی
✔️امکان استعلام وضعیت صورتحساب های صادر شده
✔️ارائه هوشمند خطاهای مرتبط با سامانه جهت ارسال به سامانه مودیان    
✔️دریافت اطلاعات مشتریان بر اساس فایل اکسل و ارسال اطلاعات به اکسل
✔️امکان فراخوانی صورتحساب های ارسالی 
✔️دریافت اطلاعات کالاها بر اساس فایل اکسل و ارسال اطلاعات کالاها به فایل اکسل

تماس با ما

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.