سیستم کنترل تولید

اطلاع از آخرین وضعیت موجودی پای خطوط و دستیابی به اطلاعات به روز از عملکرد تولیدی ماشین آلات نیازمند ثبت به موقع داده های تولید است. دستیابی به اطلاعات آنلاین از خطوط تولید، میزان تولیدات، ضایعات و کاستی های هر ایستگاه توسط سیستم کنترل تولید مدیریت می شود.

سیستم کنترل تولید تحت وب

سیستم کنترل تولید تحت وب

نرم افزار شما نیازی به نصب روی کلاینت ندارد و در صورت تمایل از همه جای دنیا می توانید به اطلاعات سیستم های یکپارچه دسترسی داشته باشید.

سیستم کنترل تولید ابری

سیستم کنترل تولید ابری

برای استفاده از نرم افزار ماهیانه حق اشتراک می پردازید و نیازی به تهیه زیر ساخت ندارید. تنها کافی است به اینترنت دسترسی داشته باشید.

سیستم کنترل تولید ویندوزی

سیستم کنترل تولید ویندوزی

راهکار مبتنی بر ویندوز در سه نسخه ERP، فرآیند محور و برنا به ترتیب برای کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک طراحی شده است.

قابلیت ها و ویژگی های سیستم کنترل تولید یکپارچه

ثبت نامحدود فرمولاسیون محصولات

ثبت نامحدود فرمولاسیون محصولات

محاسبه مکانیزه اقلام ارسالی به خطوط تولید بر اساس فرمولاسیون و میزان تولید مورد نیاز و صدور مکانیزه درخواست کالا از انبار بر اساس دستور تولید...

ثبت برنامه تولید به صورت دوره ای

ثبت برنامه تولید به صورت دوره ای

امکان ثبت برنامه تولید به صورت هفته ای، ماهانه و ثبت جزئیات عملیاتی برای خطوط متفاوت و نتیجتا دریافت گزارش تقویم برنامه ریزی تولیدات...

ثبت الکترونیکی کاربرگ نتایج تولید

ثبت الکترونیکی کاربرگ نتایج تولید

محاسبه مکانیزه اقلام مورد نیاز بر اساس فرمول ساخت، ثبت دستورات و کاربرگ تولید هر ایستگاه به صورت روزانه، ثبت انتقال بین ایستگاه های تولید...

پشتیبانی از روش لات (بچ) نامبر

پشتیبانی از روش لات (بچ) نامبر

امکان رد گیری مواد مصرف شده بر اساس لات نامبر، دستگاه تولید کننده، زمان تولید، پرسنل تولید و... به صورت فله و مجزا ...

ثبت علل توقفات و اقدامات اصلاحی

ثبت علل توقفات و اقدامات اصلاحی

ثبت علل توقفات تولید، ثبت علل ضایعات تولید، ثبت فعالیت های مرتبط با هر دستور و ارسال نامه اقدام برای واحد مربوطه، محاسبه شاخص OEEو...

ارتباط با ابزارها و دستگاه های جانبی

ارتباط با ابزارها و دستگاه های جانبی

امکان ثبت زمان بندی تولید روی تبلت، ثبت اطلاعات بر اساس بارکد برای پرسنل و محصولات تولیدی ....

ارتباط یکپارچه با سایر سامانه ها

برخی از سیستم ها و زیر سیستم‌هایی که با این ماژول ارتباط دارند بدین شرح است:

گردش عملیات سیستم کنترل تولید

به شکل عمومی سه نوع عملیات اصلی در سیستم کنترل تولید برهان انجام می شود؛ ثبت برنامه، ثبت دستور و ثبت عملکرد تولید. در فاز نخست واحد برنامه ریزی اقدام به ثبت برنامه های دوره ای مرتبط با تولید هر کالا در هر ایستگاه به شکل دوره ای می نماید؛ در گام بعد بر اساس برنامه های تدوین شده، اقدام به صدور دستورات تولید روزانه می شود و انبار و خطوط تولید نسبت به ارسال مواد جهت تولید اقدام می نمایند. در گام آخر خروجی خطوط و ایستگاه های تولید در فرم ثبت عملکرد درج می شوند. بعد از آنکه اطلاعات مرتبط با تولید کالا در سیستم ثبت شد، بر اساس اطلاعات ثبت شده می توان گزارشات اثربخشی را دریافت نمود. این گزارشات شامل بررسی مواد مصرفی، محصولات و نیمه ساخته های تولیدی، میزان ضایعات، میزان اقلام فرعی، علل توقف ماشین آلات، محاسبه زمان واقعی تولید هر ماشین و... را می توان مورد پیمایش قرار داد. برخی از گزارشاتی که به شکل پیش فرض در سیستم کنترل تولید تعبیه شده به شرح زیر است: گزارش بهره وری پرسنل تولید، گزارش آنالیز خطوط تولید، گزارش میزان دستورات اجرایی نشده، گزارش روند تولید محصولات، گزارش آنالیز توقفات تولید، گزارش انحراف مصرف، گزارش موجودی پای کار، گزارش سهم از تولید خروجی های تولید شده در هر ایستگاه، گزارش میزان مصرف مواد هر محصول و...

گردش اسناد و کارکردهای سیستم کنترل تولید

رویه تولیدی کارخانجات شوینده، آرایشی و دارویی

رویه تولیدی کارخانجات شوینده، آرایشی و دارویی

ثبت برنامه تولید الکترونیکی به تفکیک هر سرپرست خط، ثبت دستورات تولید به صورت روزانه، محاسبه مکانیزه اقلام مورد نیاز بر اساس هر دستور تولید، ارایه شناسنامه تولید هر بچ بر اساس الزام GMP، ثبت اطلاعات تولید محصولات بر اساس بارکد ردیابی، سفارشی سازی مراحل ساخت، بسته بندی و Repack و ...

رویه تولیدی کارخانجات محصولات شیمیایی

رویه تولیدی کارخانجات محصولات شیمیایی

نگهداری فرمول (تعریف نامحدود فرمولاسیون بر اساس بچ سایز)تجاری هر محصول به صورت محرمانه بدین شکل که عنوان اقلام کالای تولیدی و تجاری جهت حفظ محرمانگی فرمولاسیون تفکیک شده است. تعیین مقدار استاندارد و ارسال برای گردآوری در مصارف انبار، امکان پیوست مستندات فنی به فرم دستور تولید...

رویه تولیدی کارخانجات محصولات غذایی و نوشیدنی

رویه تولیدی کارخانجات محصولات غذایی و نوشیدنی

تفکیک بچ ساخت و بسته بندی؛ ثبت برنامه تولید، کنترل موازنه جرمی محصولات تولیدی و اقلام مصرفی، نگهداری اطلاعات زمانی و مکانی هر بچ سایر، کنترل اقلام دریافتی و ارسالی برای پیمانکاران و...

رویه تولیدی شرکت های قطعه ساز

رویه تولیدی شرکت های قطعه ساز

ثبت برنامه تولید برای ایستگاه های تولید، نگهداری موجودی پای کار، یکپارچگی با سیستم های نگهداری تعمیرات، برنامه ریزی تولید، انبار، سیستم کنترل کیفیت و قیمت تمام شده، ارتباط با سیستم بارکد و ردیابی جهت پوشش الزامات خودرو ساز از مهمترین ویژگی های سیستم کنترل تولید برای صنعت قطعه سازی می باشد.

رویه تولیدی صنایع مرتبط با تزریق پلاستیک

رویه تولیدی صنایع مرتبط با تزریق پلاستیک

برقراری ارتباط بین قالب و ماشین آلات؛ کنترل عملیات تولید به صورت پروژه ای(تولید برای دیگران)؛ تعریف انواع دستگاه های تزریق و بادی، نگهداری میزان ضایعات عادی و غیر عادی حین فرآیند و پس از فرآیند تولید از ویژگی های سیستم کنترل تولید برای صنایعی است که از دستگاه های تزریق استفاده می کنند.

رویه تولید برای شرکت های تولید کننده اسانس

رویه تولید برای شرکت های تولید کننده اسانس

ثبت تولید به صورت بچ سایز، نگهداری موجودی انبار بر اساس هر بچ، استفاده از محصول نهایی (با یک شناسه بچ) در تولیدمحصول نهایی دیگر، نگهداری آنالیز و شناسنامه هر محصول به صورت مستقل و ... از ویژگی های سیستم کنترل تولید به دور صورت سفارش هر مشتری و تولید انبوه است.

تجارب و اسقرار پیاده سازی

این سیستم در راهکارهای زیر مورد استفاده بهینه قرار میگیرد:

تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی

ویژگی ها و امکانات سیستم کنترل عملیات تولید

قابلیت های نرم افزار کنترل تولید وب و ویندوزی به صورت مشترک موارد زیر می باشد:

✏️اطلاعات پایه نرم افزار کنترل تولید
✔️تعریف اطلاعات مهندسی کالا شامل: انواع فرمول ساخت، درختواره محصول، فعالیت های استاندارد
✔️مهندسی فرمولاسیون و مدیریت نگهداری فرمولاسیون هر بخش به شکل مجزا
✔️تعریف ایستگاه های کاری ومنابع موردنیاز
✔️تعریف سالن ها و مراکز تولید و تخصیص منابع
✔️تعریف تیم های کاری مستقل برای خطوط تولید
✔️ایجاد بارکد و ردیابی تولید بر اساس ساختار و منطق های مرتبط با تاریخ تولید، انقضا، سری ساخت و...
✔️ثبت شناسنامه علل توقفات و طبقه بندی آن با رویکرد اقدامات اصلاحی
✔️ثبت فعالیت های تولیدی روی هر کالا و تعیین فعالیت های پیش نیاز
✔️ امکان آرشیو نمودن بچ های استفاده شده
✔️ ثبت علل ضایعات و شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات در ایستگاه های کاری


✏️قابلیت های نرم افزار کنترل تولید در گردش اسناد
✔️امکان ثبت برنامه تولید به صورت هفته ای، ماهانه و ثبت جزئیات عملیاتی برای خطوط متفاوت
✔️محاسبه اقلام مورد نیاز بر اساس برنامه تولید و متناسب با کسر موجودی کالا در انبار
✔️ثبت کاربرگ تولید هر ایستگاه شامل تولیدات، ضایعات، زمان حضور پرسنل،فعالیت های انجام شده روی هر محصول، سرپرست تولید و ضایعات
✔️ثبت علل خرابی ماشین آلات و علل توقفات تولید
✔️امکان ردیابی مواد مصرف شده بر اساس لات نامبر، دستگاه تولید کننده، زمان تولید، پرسنل تولید و... به صورت فله و تکی در صورت فعال سازی سیستم ردیابی
✔️امکان ثبت نامحدود فرمولاسیون برای هر کالا و نمایش درختی فرمول ساخت هر محصول
✔️پوشش رویه های مرتبط با repack و rework برای بازکاری و دوباره کاری
✔️ثبت دستور تولید روزانه بر اساس فرمول های ساخت متعدد و محاسبه اقلام مورد نیاز بر اساس میزان تولیدات
✔️امکان جایگزینی کالای مشابه در صورت عدم تامین موجودی
✔️امکان ثبت شناسه ردیابی تولید برای نیمه ساخته و محصولات تولید شده و انتقال به واحد های مرتبط
✔️امکان ابطال سفارشات تولید بارگذاری شده در صورت تغییر برنامه تولید
✔️ثبت درخواست کالا به صورت مکانیزه برای تولیدات هر دستور
✔️محاسبه مکانیزه دستور تامین کالا بر اساس موجودی انبار و کالای در راه
✔️محدودیت در نمایش اطلاعات مرتبط با دستورهای تولید صادر شده و ثبت برگ های اعلام تولید


✏️گزارشات نرم افزار کنترل تولید 
✔️ارایه گزارش انحراف در ارتباط با مصارف واقعی و استاندارد
✔️ارایه گزارش مرور شناسنامه بچ
✔️ارایه گزارش موارد مصرف از یک کالا یا لات نامبر
✔️ارایه گزارش شاخص OEE برای هر ماشین
✔️ارایه گزارش بهره وری پرسنل تولید
✔️ارایه گزارش عملکرد خطوط تولید بر اساس محصولات تولید شده
✔️ارایه گزارش راندمان تولید برای هر ایستگاه به صورت مقایسه ای در ماه های متعدد
✔️ارایه گزارش راندمان تولید برای هر ایستگاه بر اساس میزان پرسنل مورد نیاز برای تولید هر محصول 
✔️ارایه گزارش روند تولید محصولات بر اساس ماه های متفاوت
✔️ارایه گزارش انحراف مصرف مواد به تفکیک محصولات
✔️ارایه گزارش آنالیز علل توقف ماشین آلات تولید
✔️ارایه گزارش تقویم تولید با رویکرد مقایسه مقدار برنامه ریزی شده و مقدار تولید شده
✔️ارایه گزارش گردش اقلام تولید
✔️ارایه گزارش کارت مصرف مواد
✔️ تولید بارکدسریالی برای بسته های مشتق شده از بچ محصولات تولید شده
✔️ارتباط با دستگاه های بارکدخوان حین فرآیند تولید

تماس با ما

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.