گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

در گزارش ماتریسی اطلاعات اسناد حسابداری به شکل ماتریسی و به صورت ترکیب سطر و ستون بر اساس گردش اطلاعات مالی متناسب با خواسته کاربران ساخته می شود. تعیین پارامترهای گروه، کل، معین، تفصیل 1 تا 15، کاربر، ماه، نوع سند، ماهیت حساب را در بازه های زمانی متفاوت یا شعب سازمانی متعدد قابل گزارش گیری است. از مهم ترین گزارشاتی که با کمک این گزارش می توان دریافت نمود می توان به گزارش تجزیه سنی، گزارش خلاصه حساب، گزارش تراز چند ستونی، گزارش سهم بری و ... اشاره نمود. 


2 398
دوره های مرتبط
ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

کاردکس ریالی کالا

گزارش مرور حساب