گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

با کمک گزارش ریالی- تعدادی اسناد انبار به شکل خلاصه مجموع اقلام تعدادی و ریالی کالاها را به تفکیک ابتدای دوره، وارده، صادره و مانده به ازا انبار و طبقه کالا برای هر انباردار نمایش داده می شود. کاربران در صورتی که بخواهند این اطلاعات را به تفکیک کالا مشاهده نمایند لازم است گزینه کالا را نیز انتخاب نمایند. این گزارش برای مغایرت گیری بین حسابداری و انبار بسیار کاربردی است. دسترسی این گزارش در اختیار حسابدار انبار است.


3 242
دوره های مرتبط
آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان