ریالی کردن اسناد انبار برهان | انبار

یکی از سوالات مهمی که کاربران انبار زمان استفاده از نرم افزار انبار دارند این است که چگونه سندهای انبار ریالی شود؟ برای پاسخ به این سوال باید از چند فرضیه اطلاع داشته باشیم؛ انباردارها قرار است ثبت تعدادی انبار را انجام دهند و حسابداری انبار ثبت ریالی اسناد انبار ؛ حال برای اینکه تداخلی بین کارهای این دو واحد پیش نیاید یک مرحله ای وجوددارد که هر سند انباری که  نهایی شده است ، تایید تعدادی شود. یعنی در مرحله اول ابتدا انباردار اسناد را ثبت می کند.درمرحله بعد برای اینکه مقدار ثبت شده در انبار ویرایش نشود و حسابداری انبار بتواند روی رسید یا حواله مورد نظر قیمت گذاری را انجام دهد، بایدسند مربوطه تایید گردد. عملا با تایید تعدادی اطلاعات مقادیر سند مربوطه قفل میشود. بعد از تایید تعدادی بر اساس اینکه فرم مورد نظر رسید یا حواله است سند ریالی می شود. بعد از ریالی کردن نیز سند حسابداری صادر میگردد. برای آشنایی بیشتر با چگونگی انجام امور این ویدئو را مشاهده نمایید. آنچه در این ویدئو خواهید آموخت:
- اسناد مبنادار و اسناد بدون مبنا چه تفاوتی دارند؟
- چگونه از تداخل عملیات واحدحسابداری انبار و انباردار ها جلوگیری کنیم؟
- تفاوت رسید و حواله در ریالی کردن اسناد به چه ترتیبی است؟
- چگونه بفهمیم سیستم، یک کالا را تا چه زمانی ریالی کرده است؟
- در کاردکس ریالی چگونه می توان منطق محاسبات سیستم را ارزیابی کرد؟


4 1031
دوره های مرتبط
تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان| خزانه داری

نحوه تنظیم شناسه کالا و خدمت در سامانه پایانه فروشگاهی

گزارش مرور حساب

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان | گزارش ساز