گزارش آنالیزگروهی

گزارش آنالیز گروهی به عنوان یک از ابزار بسیار مفید و کاربردی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در سیستم حسابداری برهان طراحی شده است. این گزارش با منطق PIVOT طراحی شده، لذا کاربران می توانند گزارشات مورد نیاز خود را به کمک قابلیت های موجود در این گزارش به صورت بسیار ساده سفارشی سازی نمایند. امکان دریافت گزارشات نموداری، امکان مغایرت گیری با زیر سیستم ها، امکان دریافت تراز 4 ستونی در تمامی سطوح حساب، امکان دریافت گزارشات مقایسه ای، امکان دستیابی به سند حسابداری از مسیر گزارش و ... از جمله امکانات این گزارش کاربردی است. عدم محدودیت در نمایش اطلاعات سال های متفاوت و سرعت مناسب به کارایی این گزارش در دیتاهای حجیم افزوده است. از آنجایی که از همه صفحات نرم افزار برهان امکان ارسال به اکسل وجود دارد، هیچ محدودیتی برای دریافت گزارشات چاپی روی انواع خروجی این گزارش وجود ندارد. برای آشنایی بیشتر با قابلیت ها ذکر شده حتما این ویدئو را مشاهده نمایید.


9 514
دوره های مرتبط
مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

گزارش آنالیزگروهی

گزارش مرور حساب

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان