گزارش آنالیزگروهی | حسابداری

گزارش آنالیز گروهی به عنوان یک  ابزار بسیار مفید و کاربردی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در سیستم حسابداری برهان طراحی شده است. این گزارش با منطق PIVOT طراحی شده، لذا کاربران می توانند گزارشات مورد نیاز خود را به کمک قابلیت های موجود در گزارش آنالیز گروهی به صورت بسیار ساده سفارشی سازی نمایند. امکان دریافت گزارشات نموداری، امکان مغایرت گیری با زیر سیستم ها، امکان دریافت تراز 4 ستونی در تمامی سطوح حساب، امکان دریافت گزارشات مقایسه ای، امکان دستیابی به سند حسابداری از مسیر گزارش و ... از جمله امکانات این گزارش کاربردی است. عدم محدودیت در نمایش اطلاعات سال های متفاوت و سرعت مناسب به کارایی این گزارش در دیتاهای حجیم افزوده است. از آنجایی که از همه صفحات نرم افزار برهان امکان ارسال به اکسل وجود دارد، هیچ محدودیتی برای دریافت گزارشات چاپی روی انواع خروجی این گزارش وجود ندارد. برای آشنایی بیشتر با قابلیت های ذکر شده حتما این ویدئو را مشاهده نمایید.


9 1057
دوره های مرتبط
لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان | امنیت

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری

نحوه تنظیم شناسه کالا و خدمت در سامانه پایانه فروشگاهی

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین