ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

خیلی وقتا کاربران نرم افزار برهان نیاز دارند، گزارشات چاپی نرم افزار را به اکسل ارسال نمایند. از آنجایی که در زمان ارسال به اکسل، گزارشات با همان قالب نمایش اطلاعات به اکسل ارسال میشوند، زمان زیادی باید توسط کاربر جهت اصلاح فرمت نمایش گزارش صرف شود تا کاربران به فرمت مورد نظر دست پیدا کنند. در این ویدئو به شما آموزش داده می شود چگونه از نرم افزار برهان با فیلترهای مورد نظر گزارش بگیرید، بدون آنکه نیاز باشد فرمت ارسال شده به اکسل را اصلاح نمایید.


7 577
دوره های مرتبط
دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش