ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان | گزارش ساز

خیلی از وقت ها کاربران نرم افزار برهان نیاز دارند، گزارشات چاپی نرم افزار را به اکسل ارسال نمایند. از آنجایی که در زمان ارسال به اکسل، گزارشات با همان قالب نمایش اطلاعات به اکسل ارسال میشوند، زمان زیادی باید توسط کاربر جهت اصلاح فرمت نمایش گزارش صرف شود تا کاربران به فرمت مورد نظر دست پیدا کنند. در این ویدیو (ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان) به شما آموزش داده می شود چگونه از نرم افزار برهان با فیلترهای مورد نظر گزارش بگیرید، بدون آنکه نیاز باشد فرمت ارسال شده به اکسل را اصلاح نمایید.


8 822
دوره های مرتبط
تعریف کالا در سیستم برهان

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

ارتباط بین معین و تفصیل