ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

امکان ارسال به اکسل در تمامی فرم های سیستم برهان وجود دارد و محدود به یک بخش خاص نیست. در این ویدئو به شما آموزش داده میشود تا در تمامی صفحات نرم افزار برهان، داده های صفحه مربوطه را مستقیما به اکسل منتقل نمایید. برای ارسال اطلاعات فرم مورد نظر به اکسل کافی است هم زمان سه کلید ALT+CTRL+E روی کیبورد با هم انتخاب شوند.


9 726
دوره های مرتبط
ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

قابلیت های گزارش کاردکس کالا | انبار

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری