ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

امکان ارسال به اکسل در تمامی فرم های سیستم برهان وجود دارد و محدود به یک بخش خاص نیست. در این ویدئو به شما آموزش داده میشود تا در تمامی صفحات نرم افزار برهان، داده های صفحه مربوطه را مستقیما به اکسل منتقل نمایید. برای ارسال اطلاعات فرم مورد نظر به اکسل کافی است هم زمان سه کلید ALT+CTRL+E روی کیبورد با هم انتخاب شوند.


9 453
دوره های مرتبط
آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان