ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

امکان ارسال به اکسل در تمامی فرم های سیستم برهان وجود دارد و محدود به یک بخش خاص نیست. در این ویدئو به شما آموزش داده میشود تا در تمامی صفحات نرم افزار برهان، داده های صفحه مربوطه را مستقیما به اکسل منتقل نمایید. برای ارسال اطلاعات فرم مورد نظر به اکسل کافی است هم زمان سه کلید ALT+CTRL+E روی کیبورد با هم انتخاب شوند.


9 318
دوره های مرتبط
اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

کاردکس ریالی کالا

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب