آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

کاربرانی که از نرم افزار برهان استفاده می کنند بامشاهده این ویدئو با برخی از قابلیت های گزارش ساز برهان آشنا می شوند. امکان ارسال به اکسل، نحوه فیلترگذاری روی گزارشات، گروه بندی گزارشات، Drill_down، گزارشات نموداری، ویرایش متون از جمله مواردی است که در این ویدئو به آن پرداخته شده است.


4 427
دوره های مرتبط
مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

تعریف کالا در سیستم برهان