آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

کاربرانی که از نرم افزار برهان استفاده می کنند بامشاهده این ویدئو با برخی از قابلیت های گزارش ساز برهان آشنا می شوند. امکان ارسال به اکسل، نحوه فیلترگذاری روی گزارشات، گروه بندی گزارشات، Drill_down، گزارشات نموداری، ویرایش متون از جمله مواردی است که در این ویدئو به آن پرداخته شده است.


4 307
دوره های مرتبط
آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

کاردکس ریالی کالا

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار