آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

لوک آپ ها یکی از پرکاربردترین بخش هایی است که برای ثبت اطلاعات در سیستم برهان روزانه مورد استفاده قرار می گیرد.ثبت اطلاعات به دو شکل انجام میشود؛ یا کاربر همان لحظه شروع به تایپ کردن می کند یا اینکه اطلاعات را از جای دیگر فراخوانی می کند. لوک آپ ها وظیفه فراخوانی اطلاعات از منابع اطلاعاتی دیگر را به عهده دارند و مهمترین هدف آن ها جلوگیری از اشتباهات کاربران است. در این ویدئو همکاران ما در برهان نوین به قابلیت هایی که روی لوک آپ ها وجود دارد اشاره می کنند.  باید در نظر داشته باشد که می توان نمایش اطلاعات را با شکل کنترل های پیش فرآیند نیز محدود نمود که در تنظیمات سیستم و با عنوان کنترل دسترسی مورد استفاده قرار می گیرد.


9 1076
دوره های مرتبط
لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان | امنیت

کاردکس ریالی کالا | انبار

تعریف کالا در سیستم برهان

نحوه تنظیم شناسه کالا و خدمت در سامانه پایانه فروشگاهی