نرم افزار حسابداری رایگان


 

اگر دنبال یک نرم افزار حسابداری شرکتی هستید که کدینگ آن تا 6 سطح حساب را به شکل تفصیل شناور پشتیبانی کند، پیشنهاد ما نرم افزار حسابداری رایگان برهان می باشد.
این نرم افزار بر پایه تکنولوژی Net. نوشته شده و در بسیاری جهات شبیه به سیستم حسابداری فرآیند محور برهان می باشد. دو کاربر رایگان روی این نسخه تعبیه شده که یکی دسترسی کامل دارد و کاربر دیگر در حد حسابدار دسترسی دارد. روی این نسخه امکان تعریف دسترسی وجود دارد.
اگر شرکت یا کسب و کار شما تنها به نرم افزار حسابداری نیاز دارد این نسخه کاملا جوابگو است و نیازی به تهیه نرم افزار ندارید. سالیانه تا 2000 سند (به شکل متوسط روزانه 5 تا 6 سند) را می توانید در این نرم افزار ثبت کنید.
مهمترین قابلیت های این نرم افزار حسابداری به شرح زیر است؛

پشتییانی از 6 سطح در ساختار کدینگ حساب: کدینگ حساب شامل سطوح گروه، کل و معین و سه سطح تفصیلی به شکل شناور می باشد.
چهار وضعیت برای ثبت اسناد حسابداری: اسناد حسابداری می توانند در چهار وضعیت یادداشت، موقت، تایید و تصویب صادر می شوند.
گزارشات حسابداری متنوع: بهره گیری از گزارش مرور حساب، گزارش گردش اسناد، ارائه تراز آزمایشی 2 ستونی، چهارستونی، شش ستونی و هشت ستونی، گردش حساب ها، گزارشات مقایسه ای و ...
امکان دریافت از اکسل برای صدور سند حسابداری: کاربران می توانند جهت کانورت اطلاعات از قابلیت دریافت از اکسل استفاده کنند.

کنترل های داخلی نرم افزار حسابداری رایگان برهان به گونه ای است که می توانید پاسخگوی مراجع قانونی باشید. در صورتی که نیاز به خدمات پشتیبانی برای این ابزار دارید، کارشناسان ما می توانند با عقد قرارداد پشتیبانی نسبت به پاسخگویی در این بخش یاری گر شما باشند.


تماس با ما

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.