نرم افزار CRM

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک استراتژی تجاری مشتری محور است که در برگیرنده تمام مدل‌های کسب‌وکار، فرآیندها، روش‌ها و تکنیک‌ها برای بستن شکاف بین عملکرد فعلی و بالقوه سازمان در کسب، رشد و حفظ مشتریان ارزشمند برای منافع متقابل است.

نرم افزار CRM تحت وب

نرم افزار CRM تحت وب

نرم افزار شما نیازی به نصب روی کلاینت ندارد و در صورت تمایل از همه جای دنیا می توانید به اطلاعات سیستم های یکپارچه دسترسی داشته باشید.

نرم افزار CRM ابری

نرم افزار CRM ابری

برای استفاده از نرم افزار ماهیانه حق اشتراک می پردازید و نیازی به تهیه زیر ساخت ندارید. تنها کافی است به اینترنت دسترسی داشته باشید.

نرم افزار CRM ویندوزی

نرم افزار CRM ویندوزی

راهکار مبتنی بر ویندوز در سه نسخه ERP، فرآیند محور و برنا به ترتیب برای کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک طراحی شده است.

قابلیت ها و ویژگی های نرم افزار CRM یکپارچه

پایش عملیات بازاریابی و فروش

پایش عملیات بازاریابی و فروش

تعریف سرنخ های فروش بر اساس منابع بازاریابی، صحت سنجی، تخصیص، ارزیابی، تبدیل به فرصت و پیگیری تا فروش و همچنین پایش قیف فروش...

یکپارچه با ERP

یکپارچه با ERP

CRM یکپارچه با سیستم فروش، سیستم انبار، سیستم مالی، خدمات پس از فروش، مدیریت حساب و مدیریت وظایف...

تمرکز دادها و عناصر ارتباط با مشتری

تمرکز دادها و عناصر ارتباط با مشتری

با طبقه بندی تیم های فروش و بازاریابی و تخصیص مشتریان در کانال های فروش متمرکز، اطلاعات فروش و بازاریابی به شکل متمرکز و یکپارچه نگهداری می شوند.

برنامه ریزی و راهبری فروش

برنامه ریزی و راهبری فروش

ثبت اهداف فروش بر اساس دوره های تعریف شده و ارزیابی میزان تحقق هدف و اندازه گیری اثربخشی کمپین ها؛ ارائه گزارشات داشبورد مدیریت و...

مدیریت مناسبت ها و رویدادها

مدیریت مناسبت ها و رویدادها

ارسال SMS، ثبت یادآوری، ارسال پیام مکانیزه مناسبت ها و رویدادها با سرنخ ها، مشتریان و فرصت های فروش و...

مدیریت عملیات توسعه بازار

مدیریت عملیات توسعه بازار

تعریف منابع فروش، انواع کمپین های افقی و عمودی، ثبت شکایات، فعالیت ها و مکاتبات فروش، کنترل حدود اعتباری هر مشتری، موجودی رزرو شده، گزارش RFM و...

ارتباط یکپارچه با سایر سامانه ها

برخی از سیستم ها و زیر سیستم‌هایی که با این ماژول ارتباط دارند بدین شرح است:

دستاوردهای پیاده سازی نرم افزار CRM برهان

بعد از آنکه ساختار تیم های بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش مشخص شد، در نرم افزار CRMبرهان ترکیب سازمانی هر تیم مشخص می شود. سیاست های فروش مشخص شده و محدوده قلمرو هر تیم در بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش مشخص می شود. اگر فعالیت سازمان به شکل B2Bباشد، تیم های فروش با ثبت سرنخ های بازاریابی، فروش و اقدامات مرتبط با فروش فعالیت های خود را مستند می کنند. اگر مدل فروش FMCGباشد کاربران می توانند تمامی مذاکرات و مستندات مرتبط با فروش را به شکل پرونده مشتری مشاهده نمایند. در تمامی حالات شکل گیری مدل کسب و کار اهداف فروش تعریف شده و می توان در دوره های تعیین شده میزان پیشروی و تحقق اهداف را مورد پایش قرار داد. مناسبت ها، رویدادها و تمامی مواردی که نیاز به یادآوری دارند با کمک ابزار Reminderو SMSبرای فرصتها، مشتریان و کاربران ارسال می شود. در صورت راه اندازی کمپین های بازاریابی و خدمات پس از فروش می توان اثربخشی هر کمپین را اندازه گرفت. مهمترین مزیت این ابزار ارتباط یکپارچه با فروش، انبار، مدیریت حساب ، تولید و بارکد ردیابی می باشد. در صورت اعتراض مشتری به یک شماره ساخت یا بچ نامبر می توان سیکل گردش یا تولید محصول مورد نظر را شناسایی کرد و اقدامات اصلاحی را در سازمان آغاز نمود.

گردش اسناد و کارکردهای نرم افزار CRM

 یکپارچگی بازاریابی و فروش

یکپارچگی بازاریابی و فروش

سرنخ ها را مدیریت کنید، روند رشد نرخ های تبدیل را بهبود ببخشید، عملکرد کمپین ها را اندازه گیری کنید، با مخاطبین ارتباط برقرار کنید و بهره وری را افزایش دهید. تیم‌های بازاریابی می‌توانند سرنخ‌ها را از فرم‌های وب، فهرست‌های خریداری‌شده، رویدادها و منابع دیگر جذب کنند، پیشنهادات مناسب ارسال کنند و بهترین کانال‌ها را برای سرنخ‌های واجد شرایط ردیابی کنند.

ثبت و نظارت روی فرصت های فروش

ثبت و نظارت روی فرصت های فروش

هر تیم فروش تنها فرصت های خود را می بیند. دید کاملی از فرصت ها و سرنخ ها ارائه می شود تا تیم ها از تمام تجربیاتی که ممکن است بر تصمیم فروش تأثیر بگذارد آگاه شوند. کارایی تیم های فروش با تخصیص سرنخ و مدیریت فرآیند فروش به کمک گردش کار بهبود می یابد.

یکپارچگی خدمات پس از فروش با تولید، فروش و انبار

یکپارچگی خدمات پس از فروش با تولید، فروش و انبار

پاسخدهی سریع به درخواست های مشتریان در هر نقطه از چرخه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش؛ صدور دستور کار بابت خدمات پس از فروش. بهره گیری از مکانیزم بچ و بارکد در خدمات پس از فروش...

برنامه ریزی، گزارشات عملیاتی و داشبورد مدیریت

برنامه ریزی، گزارشات عملیاتی و داشبورد مدیریت

تصمیم گیری را با ابزارهای گزارش دهی تسریع کنید. با کمک ابزارهای برنامه ریزی و گزارش گیری میزان تحقق اهداف تعیین شده را برای هر لاین فروش اندازه گیری کنید.

تفکیک قلمرو فعالیت تیم های فروش

تفکیک قلمرو فعالیت تیم های فروش

قلمرو اطلاعاتی کاربران دپارتمان های فروش و بازاریابی، خدمات پس از فروش و مدیریت، بر اساس مشتری ها و فرصت های تخصیص داده شده مشخص و تفکیک می شود. اطلاعات هر مشتری تنها به تیم فروش مرتبط نمایش داده می شود و سایر پرسنل امکان دستیابی به اطلاعات فروش را ندارند

یکپارچگی CRM با انبار، فروش و مالی

یکپارچگی CRM با انبار، فروش و مالی

در صورتی که نوع ساختار فروش بر اساس مدل های B2C یا FMCG است، مجموعه فعالیت های ثبت شده، مانده اعتبارات مشتری، تمامی اسناد فروش، موجودی رزرو شده، اطلاعات تماس با مشتری و ... در فرم پرونده مشتری در دسترس است. هر تیم تنها اطلاعات قلمرو خود را می تواند پایش کند.

تجارب استقرار و پیاده سازی

این سیستم در راهکارهای زیر مورد استفاده بهینه قرار میگیرد:

تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی
تجارب و اسقرار پیاده سازی

ویژگی ها و امکانات سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

ما در نرم افزار  Crm برهان به دنبال ایجاد نمایش یک نگاه یکپارچه از تمامیت نقاط تماس مشتری هستیم. نرم افزار CRM  ما با سیستم های فروش، بازاریابی، انبار، مدیریت حساب، تولید و .... به شکل یکپارچه ارتباط دارد.
 

✏️قابلیت های نرم افزار CRM
✔️امکان تعریف سرنخ های بازاریابی؛ تبدیل سرنخ به فرصت و ...
✔️امکان تعریف فرصت های فروش و ثبت روند بازاریابی و فروش طبق فانل فروش
✔️امکان سفارشی سازی مراحل فروش و پیگیری مذاکرات فروش بر اساس قیف فروش
✔️امکان تعریف منابع بازاریابی جهت شناسایی میزان اثربخشی هر منبع
✔️امکان تعریف کانال های فروش 
✔️تعریف ساختار فروش شامل: تیم های فروش و بازاریابی و تعیین حدود اختیارات هر تیم
✔️امکان تعریف کمپین های بازاریابی، خدمات پس از فروش جهت ترویج فروش
✔️امکان ثبت یادآوری برای فعالیت های ثبت شده
✔️ثبت مناسبت ها و رویدادها
✔️ارسال پیام به صورت گروهی و تکی
✔️ارتباط مستقیم بین کمپین و سیستم فروش جهت شناسایی میزان اثر بخشی هر کمپین
✔️ تنظیم جلسات و قرار ملاقات های سازمانی
✔️ امکان ارسال نمونه و ارتباط با سیستم خزانه داری برای درج هزینه های مرتبط
✔️مشاهده صورتحساب ها، مجموع تخفیفات، کالاهای رزرو شده، اعتبارات تخصیص یافته و ....به صورت جامع
✔️ امکان ثبت برنامه فروش برای شرکت های b2b  و همچنین ثبت اهداف فروش برای شرکت های FMCG
✔️ ارائه گزارش فانل فروش
✔️ ثبت اطلاعات شرکت ها شامل اطلاعات عمومی، پرسنل، شماره های تماس اشخاص متعدد
✔️ فعال سازی تاریخ پایان گارانتی برای سریال های ایجاد شده
✔️ ارتباط با سامانه فروش برای مشاهده اسناد فروش
✔️ کنترل سریال های فروش رفته برای بررسی تاریخ انقضای هر سریال


✏️ابزارهای جانبی و ارتباطات نرم افزار CRM
✔️
ارتباط با اپلیکیشن CRM برهان
✔️ارتباط با نرم افزار پیامک برهان
✔️ارتباط با OutLook
✔️ارتباط با نرم افزار خزانه داری جهت مشاهده وضعیت هر چک
✔️ ارتباط مستقیم با نرم افزار انبار جهت مشاهده و ارسال حواله های تحویل شده
✔️ ارتباط با سامانه فروش برای مشاهده اسناد فروش
✔️ ثبت شکایات مشتریان بر اساس شناسه 
✔️ گزارش پرونده مشتری
✔️  گزارش بررسی وضعیت پیشرفت فرصت های در دست

تماس با ما

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.