گزارش وضعیت رسید موقت های انبار

در شرکت هایی تولیدی و بازرگانی بعد از آنکه که انباردار کالا رادریافت نمود، مستقیما آن کالا را به موجودی انبار خود اضافه نمی کند. این شرکت ها ابتدا کالا را در یک انبار موقت نگهداری می کنند و پس از تایید و بررسی های فنی و کیفی با فرم رسید خرید داخلی یا رسید دائم آن کالا به موجودی انبار شرکت اضافه می گردد. فرم رسید موقت از فرم هایی است که در سیستم برهان نه ریال می گیرد و نه جزء موجودی کالا قلمداد می شود. شرکت ها برای اینکه کنترل میدانی روی رسید موقت داشته باشند کالای رسید موقت شده را قرنطینه می کنند. این قرنطینه می تواند با چسباندن برگه ای (معمولا رنگ زرد)شکل عملیاتی به خود بگیرد. در صورت تایید کیفی محصول (برگ سبز به معنای تایید) کالا در انبار رسید می شود و و در صورت رد آن کالا عودت داده میشود و به موجودی کالا افزوده نمی شود. با توجه به توضیحات فوق برای هر رسید موقت 3 اتفاق می افتد: یا بلاتکلیف است و گزارش آن بایستی برای واحد ناظر(جهت اقدام برای بررسی کالا) ارسال شود؛ یا تایید شده که انباردار باید آن را رسید نموده و به مصرف برساند(باتامین کننده نیز تسویه شود) و یا رد شده که باید به اطلاع متقاضی و واحد خرید(جهت جایگزینی یا استرداد) رسانیده شود. برای آشنایی با نحوه ثبت تعدادی اسناد انبار ویدئوی آموزشی ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی را مشاهده نماید


2 719
گزارش وضعیت رسید موقت های انبار

گزارشات مرتبط
گزارش روند خرید خارجی خرید و بازرگانی

گزارش روند خرید خارجی

گزارش آخرین نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش آخرین نرخ خرید

گزارش تعداد دفعات گردش کالا خرید و بازرگانی

گزارش تعداد دفعات گردش کالا

گزارش روند نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش روند نرخ خرید