گزارش وضعیت چک های پرداختی

اگر به دنبال کنترل چک های پرداختی به دیگران هستید و میخواهید بدانید چه اسنادی به دیگران داده اید و چه چک هایی نزد آن ها است وجزئیات آخرین اطلاعات وضعیت هر چک را داشته باشید، سیستم خزانه داری می تواند پاسخگوی مطمئنی باشد. درصورتیکه سیستم خزانه داری برهان(دریافت  وپرداخت) را تهیه کرده باشید، می تواند چک های پرداخت شده به دیگران را در بازه زمانی چندین ساله به صورت سرجمع و تفکیک شده گزارش گیری کنید. در این گزارش شماره چک، مبلغ پرداخت شده و آخرین وضعیت چک به دو صورت پرداخت و پاس به طرف حساب به تفکیک تاریخ سررسید نمایش داده می شود. همچنین با کمک فیلترهای تعبیه شده در این گزارش و سورت روی ستون ها کاربران می توانند در حداقل زمانبه اطلاعات مورد نظر دست یابند. در صورتیکه بخواهید بدانید شماره چک مورد نظر به چه کسی و با چه تاریخ سررسیدی پرداخت شده این گزارش نیز می تواند مناسب باشد.  از آنجایی که در طراحی این گزارش از collapse استفاده شده در ابتدای نمایش گزارش اطلاعات به صورت تصویر سمت چپ و در صورت تمایل با بازکردن + میتوانید  جزئیات پرداخت به هر شخص حقیقی/حقوقی را مشاهده کنید. در نظر داشته باشید، در صورتیکه که سیستم خزانه داری تهیه نکرده باشید، می توانید با کمک شماره پیگیری و نوع پیگیری  و گزارشات سیستم حسابداری آخرین وضعیت هر چک را بر اساس معین های حسابداری پیگیری نمود. در صورتیکه سیستم خزانه داری تهیه کرده باشید، نیاز به دانش حسابداری برای کنترل های مورد نظر وجود ندارد و اسناد حسابداری روی گردش اسناد به شکل مکانیزه صادر می شود.


5 835
گزارش وضعیت چک های پرداختی

گزارشات مرتبط
گزارش دفتر کل مالی

گزارش دفتر کل

گزارش وضعیت چک های پرداختی مالی

گزارش وضعیت چک های پرداختی

گزارش هزینه تنخواه مالی

گزارش هزینه تنخواه

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری مالی

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری