گزارش رزرو موجودی کالا

کاربرانی که با سیستم فروش کار میکنند، اسم فرم های متفاوتی را در این سیستم شنیده اند: سفارش فروش، درخواست فروش، فاکتور فروش، مجوز فروش(خروج) و... حالا سوالی که مطرح میشود این است: آیا نیاز است در فرم های فروش موجودی کالای انبار کنترل شود؟ اگر پاسخ شما مثبت است بفرمایید؛ راهکار شما برای شرایط زیر چیست: در شرایطی که از یک کالا موجودی نداریم ولی می خواهیم اول مشتری را پیدا کنیم و بعد تامین موجودی انجام دهیم؟ یا شرایطی که قرار است به شکل سفارشی تولید کنیم؟ اساسا سیستم فروش تحت شرایط خاصی می تواند موجودی کالا را کنترل کند. اما قبل از توضیحات بیشتر یک سناریوی دیگری را مد نظر قرار دهید: از کالای X به مقدار1000 عدد در انبار موجودی دارید و قرار است چندفروشنده متفاوت عملیات فروش را انجام دهند. عملیات بارگیری هم قرار نیست همان لحظه انجام شود. نفر اول 200 تا سفارش می گیرد. نفر دوم 300 سفارش می گیرد.نفر سوم بر اساس موجودی انبار که 1000 تاست، 800 عدد سفارش می گیرد! برای اینکه چنین مشکلاتی در برنامه ریزی فروش شکل نگیرد کاربران سیستم فروش با مفهومی با عنوان موجودی قابل فروش سرو کار دارند و نه موجودی انبار... به بخشی از موجودی انبارکه برای بقیه کنار گذاشته میشود موجودی رزرو شده اطلاق شده و به تتمه آن موجودی قابل فروش میگوییم. از این رو زمانی که قرار است مقدار کالای ثبت سفارش شده رزرو شود الزاما باید انبار آن مشخص شود. همچنین زمانی از موجودی رزرو کالا کاسته می شود که یا حواله خروج از انبار صادر شود یا وضعیت برگ حواله فروش اختتام شود. برای رزرو موجودی کالا گزارشات متعددی ساخته شده که یکی از پرکاربردترین آن ها، گزارش موجودی رزرو به تفکیک کالا برای هر مشتری است. در این گزارش به تفکیک هر کالا میزان موجودی رزرو شده، میزان موجودی حواله شده از انبار و همچنین مقدار قابل فروش به تفکیک هر مشتری نمایش داده می شود. ضمن اینکه اگر نمایش موجودی کالا در فرم سند مربوطه فعال شده باشد کافی است کلید f8 را کلیک نمایید تا سیستم مقدار قابل فروش از هر کالا را به صورت جدولی در هر انبار(به شرط داشتن دسترسی) نمایش دهد. اما از آنجایی که گاهی کاربران به دلیل کثرت کالا نمی توانند دلیل رزرو شدن کالا را پیدا کنند، از گزارش رزرو به تفکیک مشتری استفاده می کنند تا مشخص شود کالای مربوطه برای چه مشتری رزرو شده است. یکی از مهم ترین اقدامات جهت جلوگیری از بیهوده رزرو شدن کالاها تعیین تاریخ اعتبار برای مجوز های خروج کالا از انبار است تا در صورتی که طی بازه زمانی مشخصی کالا برای مشتری ارسال نگردید آن مجوز باطل شود.


5 983
گزارش رزرو موجودی کالا

گزارشات مرتبط
گزارش رزرو موجودی کالا فروش و بازاریابی

گزارش رزرو موجودی کالا

گزارش مقایسه فروش با نمودار دایره ای فروش و بازاریابی

گزارش مقایسه فروش با نمودار دایره ای

گزارش فروش کالا بر اساس نمودار خطی  فروش و بازاریابی

گزارش فروش کالا بر اساس نمودار خطی

گزارش مقایسه فروش ماهیانه فروش و بازاریابی

گزارش مقایسه فروش ماهیانه