گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری

گزارش مرور حساب در نرم افزار حسابداری برهان، جهت پایش اطلاعات بر اساس تراز آزمایشی 4 ستونی در تمامی سطوح حساب (شامل گروه،کل، معین، تفصیل 1 تا تفصیل 15) به شکل مستقل یا آبشاری است. در این گزارش میتوان از پایین ترین سطح تفصیل(بر اساس تنظیمات کانفیگ) تا بالاترین سطح حساب (گروه) را به هر شکلی که مطلوب است، پیمایش نمایید. در پنل فیلتر گزارش هر گزینه ای انتخاب شود اطلاعات درهمان سطح و به شکل تراز 4 ستونی بر اساس بازه زمانی انتخاب شده و سایر فیلتر های تعیین شده نمایش داده می شود. در صورتی که در فیلتر نوع حساب، گزینه ترازنامه ای انتخاب اطلاعات تراز 4 ستونی تنها برای حساب های ترازنامه ای نمایش داده می شود. در صورتیکه از حسابداری تجمیعی استفاده کنید با انتخاب شعب متعدد می توانید گزارش تراز آزمایشی چهار ستونی تجمیعی دریافت نمایید. گزارش مرور حساب ها می تواند در بازه های زمانی متعدد  و برای هر سیستمی به صورت مجزا نیز دریافت شود و تراز آزمایشی چندین ساله  را همزمان نمایش دهد. یکی از مهم ترین ویژگی های تعبیه شده روی این گزارش امکان Drill-Down در پنجره نمایش اطلاعات است . روی هر سطحی قرار گیرید، با انتخاب ردیف یا ردیف های مورد نظر(با کمک کلید کنترل روی کیبورد می توانید چندین ردیف را همزمان انتخاب نمایید) در پنل نمایش اطلاعات و استفاده از یکی از آیکون های  پنل فوقانی بالا می توانید اطلاعات را در سطح جدید وارسی نمایید. این گزارش به صورت فرمی است و همانند سایر گزارشات فرمی برهان امکان دستیابی مستقیم به فرم سند حسابداری، فرم سیستم صادرکننده سند از زیر سیستم ها (مثل فاکتور خرید، فاکتور فروش، فرم دریافت چک)و همچنین نمایش گردش اسناد (گروه-کل-معین-تفصیل 1 تا 15) وجود دارد. در گزارش مرور حساب دسترسی در سطح رکورد رعایت می شود و معین و تفصیل هایی نمایش داده می شود که کاربر به آن دسترسی دارد(مشروط به فعال سازی دسترسی در سطح رکورد حساب های معین و یا تفصیل). در صورتی که از ارزهای متفاوت استفاده می شود، می توان تراز ارزی بر اساس ارز مورد نظر در ترازهای متعدد دریافت نمود. در صورتیکه از شماره پیگیری، نوع پیگیری و تاریخ پیگیری به شکل منطقی استفاده می کنید می توانید از مرور حساب انواع ترازهای آزمایشی متعدد را دراختیار داشته باشید. ارسال به اکسل، چاپ روی هر یک از سطوح حساب و همچنین امکان دریافت ترازآزمایشی بر اساس بازه تاریخی تعیین شده روی تاریخ پیگیری(مثلا در صورتی که تاریخ پیگیری برای معین حساب دریافتنی تاریخ سررسید طلب باشد، می توان با کمک مرور حساب تاریخ دریافت طلب از سایرین را در بازه های زمانی متعدد به راحتی دریافت نمود) نیز از قابلیت ها کارآمد این گزارش می باشد.


9 878
گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری

گزارشات مرتبط
گزارش دفتر کل مالی

گزارش دفتر کل

گزارش وضعیت چک های پرداختی مالی

گزارش وضعیت چک های پرداختی

گزارش هزینه تنخواه مالی

گزارش هزینه تنخواه

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری مالی

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری