گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارش کاردکس را می توان برای هر کالا در سطح سازمان یا انبار دریافت نمود. این گزارش به صورت تفکیک شده در دو حالت تعدادی و ریالی ارایه می شود. گزارش کاردکس ریالی در اختیار حسابداری انبار و گزارش کاردکس تعدادی دراختیار انباردارهای سازمان قرار می گیرد. از این رو به دلیل تفکیک میزان دسترسی سطح اهمیت نمایش اطلاعات در این گزارش بسیار بالا می باشد. برخی از مهمترین ویژگی های در نظر گرفته شده برای این گزارش بدین شرح است: امکان دریافت کارت گردش کالا در سطح سازمان یا به تفکیک انبار، بدان معنا که کاربر می تواند گردش کالا را به تفکیک انبار مورد نظر در صورت انتخاب انبار و در صورت عدم انتخاب آن در تمامی سازمان مشاهده نماید. در گزارش کاردکس انبار برهان امکان دریافت گزارش کاردکس بر اساس واحد های سنجش متفاوت حتی اگر ثبت اطلاعات در سطح واحد سنجش دیگری باشد وجود دارد. یعنی اگر یک کالایی دو واحد سنجش عدد و کارتن داشت می توان موجودی و گردش آن کالا را به تفکیک هر دو نوع واحد سنجش بررسی نمود. امکان دستیابی به فرم سند ثبت شده با انتخاب گزینه نمایش سند بدین صورت که اگر کاربر به فرم های اسناد انبار دسترسی داشته باشد بدون اینکه نیاز باشد از کاردکس خارج شود با قرار گیری بر روی ردیف مورد نظر و انتخاب نمایش سند فرم مربوطه را از همان جا مشاهده نماید. امکان گزارش گیری در سطح ردیابی در صورت فعال بودن سطوح ردیابی، یعنی اگر کالای شما دارای ردیابی بود علاوه بر مشاهده موجودی کالا در سطح انبار(سازمان) می توان موجودی آن را به تفکیک هر سطح ردیابی مشاهده نمود. امکان فیلتر کردن گردش کالاها به تفکیک نوع سند و شماره سنددر کاردکس برای انباردارها وجوددارد. یعنی اگر انباردار بخواهد بداند برای شرکت X از یک کالا چند نوبت ارسال نموده می تواند به راحتی در کاردکس کالا این موضوع را مشاهده نماید. توجه شود: در گزارش کاردکس تعدادی برهان تنها انبارهایی که به آن دسترسی وجودداشته باشد نمایش داده می شود. همچنین در صورتیکه دسترسی روی کالا فعال باشد، در کاردکس تعداد تنها کالاهایی نمایش داده می شود که کاربر به آن دسترسی دارد؛ با انتخاب گزارش کاربر می تواند از کاردکس مورد نظر فرمت چاپی دریافت کند؛ در صورتیکه نیاز به ارسال به اکسل کاردکس کالا باشد کافی است Alt+Ctrl+E همزمان انتخاب شود؛ در صورت انتخاب بازه تاریخی مورد نظر موجودی کالا در سطح بازه زمانی مورد نظر نمایش داده میشود. خلاصه اطلاعات قبل از بازه تاریخی در دوره مالی جاری در نخستین ردیف نمایش داده می شود. در پایان ذکر این نکته خالی از اشکال نیست که کاردکس تعدادی ارتباطی با روش قیمت گذاری کالاها ندارد. برای دریافت گزارش کاردکس تعدادی نیاز است سیستم انبار تهیه کرده باشید.


9 953
گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارشات مرتبط
گزارش کاردکس تعدادی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا