بررسی اسناد حسابداری| حسابداری

یکی از نیازمندی هایی که کاربران واحد حسابداری ممکن است به آن نیاز داشته باشند تغییر ساختار حساب می باشد. با تغییر ساختار حساب نیاز است اسنادی که دچار تغییر می شوند شناسایی شوند. با انتخاب گزینه بررسی نرم افزار، اسناد  از نقطه نظرهای گوناگون بررسی می شود تا اگر سند حسابداری دارای اشکال است شناسایی شود. برای مشاهده نحوه کارکردن با این قابلیت این ویدئو را مشاهده کنید.


2 124
دوره های مرتبط
تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان| خزانه داری

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

ریالی کردن اسناد انبار برهان | انبار

تحریر دفاتر قانونی | نرم افزار حسابداری