نحوه تنظیم شناسه کالا و خدمت در سامانه پایانه فروشگاهی

یکی از اقلام الزامی در ارسال صورتحساب الکترونیکی استفاده از شناسه اختصاصی برای کالاها و خدمات می باشد.
شناسه کالا و خدمات در دو دسته اختصاصی و عمومی دسته بندی می شوند:
نحوه دریافت شناسه های کالا و خدمات اختصاصی: برای مشاهده لیست کالاهایی که شناسه (عمومی و اختصاصی)دریافت کرده اند به آدرس https://stuffid.tax.gov.ir/ مراجعه نمایید. برای درخواست ایجاد شناسه کالا به آدرس https://ntsw.ir/ مراجعه نمایید. برای دریافت شناسه خدمات به آدرس https://portal.gs1-ir.org/ مراجعه نمایید. در این ویدئو نحوه تنظیم شناسه کالا و خدمت دریافت شده از سامانه دارائی در نرم افزار برهان تشریح می شود.


0 120
دوره های مرتبط
آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

گزارش رزرو موجودی

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین