کارتابل الکترونیکی اسناد

در این ویدوئو نحوه کاربری پیام رسان برهان تشریح می شود. کارتابل پیام رسان برهان یک ابزار داخلی جهت اطلاع رسانی واحد ها در ارتباط با صدور اسناد حسابداری، صدور اسناد انبار، صدور اسناد فروش و ..... در نرم افزار یکپارچه برهان است. با کمک ابزار پیام رسان کاربران می توانند اسنادی که صادر کرده اند را به سایر کاربران اطلاع دهند. در کارتابل صندوق پیام کاربران می توانند به شکل لحظه ای به محتویات اطلاعات ارسال شده در کارتابل خود دست پیدا کنند.
کارتابل پیام رسان تنها برای اسناد نرم افزار برهان کاربرد ندارد و کاربران می توانند هر پیامی را به یکدیگر منتقل کنند. برای آشنایی با کارتابل اسناد برهان این ویدئو را مشاهده کنید.


1 878
دوره های مرتبط
ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان| خزانه داری