ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

در این ویدئو جهت آشنایی بیشتر با قابلیت های فرم سند حسابداری نرم افزار برهان آماده شده است. آنچه در این ویدئو خواهید آموخت شامل:
-چگونه  در زمان سند زدن مانده یک حساب را بررسی کنیم؟
- چگونه در زمان سند زدن گردش یک حساب را مشاهده کنیم؟
- چگونه بین رکوردهای یک سند حسابداری یک ردیف جدید ایجاد کنیم؟
- چگونه به سرعت فرم ایجاد کننده سند حسابداری از زیر سیستم ها را پیدا کنیم؟
- در زمان ثبت سند حسابداری ثبت چه فیلدهایی اجباری و چه فیلدهایی اختیاری است؟ و...
علاوه بر موارد فوق کاربران می آموزند، جهت افزایش سرعت کار با کیبورد از چه کلیدهای میانبری استفاده نماییند.

 


2 348
دوره های مرتبط
لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان | امنیت

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری

گزارش کارت مصرف مواد| سیستم کنترل تولید