گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

در گزارش ماتریسی اطلاعات اسناد حسابداری به شکل ماتریسی و به صورت ترکیب سطر و ستون بر اساس گردش اطلاعات مالی متناسب با خواسته کاربران ساخته می شود. تعیین پارامترهای گروه، کل، معین، تفصیل 1 تا 15، کاربر، ماه، نوع سند، ماهیت حساب در بازه های زمانی متفاوت یا شعب سازمانی متعدد قابل گزارش گیری است. از مهم ترین گزارشاتی که با کمک این گزارش می توان دریافت نمود می توان به گزارش تجزیه سنی، گزارش خلاصه حساب، گزارش تراز چند ستونی، گزارش سهم بری و ... اشاره نمود. 


2 880
دوره های مرتبط
تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان | خزانه داری

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان