دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

یکی از قابلیت های سیستم فروش برهان، امکان صدور اسناد فروش بر اساس فایل اکسل می باشد. بعد از مشاهده این ویدئو کاربران قادر خواهند بود، اسناد فروش را بر اساس فرمت فایل اکسلی که توسط سیستم معرفی شده، صادر کنند. سایر موضوعاتی که کاربران فرا خواهند گرفت شامل:
- مسیر دریافت از فایل فرمت اکسل برای صدور اسناد فروش در سیستم برهان
- نحوه تکمیل اطلاعات فایل اکسل
- امکان صدور همزمان چند سند، بر اساس یک فایل اکسل
- شرایط صدور اسناد بر اساس فرمت دریافت از اکسل
- آشنایی با فیلدهای موجود در فرم دریافت از اکسل

 


3 298
دوره های مرتبط
آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل