چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

یکی از سوالات مهمی که کاربران انبار زمان استفاده از نرم افزار انبار دارند این است که چگونه سندهای انبار ریالی شود؟ برای پاسخ به این سوال باید از چند فرضیه اطلاع داشته باشیم؛ انباردارها قراره ثبت تعدادی انبار را انجام دهند و حسابداری انبار ثبت ریالی اسناد انبار ؛ حال برای اینکه تداخلی بین کارهای این دو واحد پیش نیاد یک مرحله ای وچوددارد که هر سند انباری که  نهایی شده، تایید تعدادی شود. یعنی در مرحله اول ابتدا انباردار اسناد را ثبت می کند...مرحله بعد برای اینکه مقدار ثبت شده در انبار ویرایش نشود و حسابداری انبار بتواند روی رسید یا حواله مورد نظر قیمت گذاری را انجام دهد، بایدسند مربوطه تایید گردد. عملا با تایید تعدادی اطلاعات مقادیر سند مربوطه قفل میشود. بعد از تایید تعدادی بر اساس اینکه فرم مورد نظر رسید یا حواله است سند ریالی می شود. بعد از ریالی کردن نیز سند حسابداری صادر میگردد. برای آشنایی بیشتر با چگونگی انجام امور این ویدئو را مشاهده نمایید. آنچه در این ویدئو خواهید آموخت:
- اسناد مبنادار و اسناد بدون مبنا چه تفاوتی دارند؟
- چگونه از تداخل عملیات واحدحسابداری انبار و انباردار ها جلوگیری کنیم؟
- تفاوت رسید و حواله در ریالی کردن اسناد به چه ترتیبی است؟
- چگونه بفهمیم سیستم یک کالا را تا چه زمانی ریالی کرده است؟
- در کاردکس ریالی چگونه می توان منطق محاسبات سیستم را ارزیابی کرد؟


4 529
دوره های مرتبط
ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

گزارش کارت مصرف مواد

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

گزارش رزرو موجودی