مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان | عمومی

فرم تاریخچه قلم یکی از قابلیت های عمومی است که ممکن است در اسناد انبار، اسناد فروش، اسناد خزانه داری، اسناد کنترل تولید، اسناد تامین، تدارکات و... دیده باشید. هدف این قابلیت نمایش گردش فرآیند برای اطلاعات ثبت شده برای رکورد مورد نظر است. اگر شما کاربر سیستم تامین و تدارکات باشید و به این فرم دسترسی داشته باشید هر جای روند خرید که قرار گرفته باشید می توانید تمامی مراحل طی شده برای گردش قلم خود را مشاهده کنید. مثلا اگر درخواست کالا ثبت کرده باشید با فرض آنکه به این قابلیت دسترسی داشته باشید، بدون اینکه نیاز باشد از کسی بپرسید می توانید آخرین مرحله ای که درخواست شما در آن قرار دارد را مشاهده کنید. علاوه بر این تاریخ تایید هرگام نیز قابل مشاهده است. اگر کاربر خزانه باشید و درخواست پرداخت ثبت کرده باشید می توانید به راحتی ببینید که درخواست شما در چه مرحله ای از پرداخت قرار دارد.یکی از مهمترین کاربردهای این فرم در اسناد انبار این است که کاربر در لحظه و با انتخاب این گزینه میتواند بررسی کند آیا از رکود مورد نظر سند معطوفی صادر شده است یا خیر؟ مثلا شما می توانید به راحتی با قرار گیری روی فرم رسید خرید داخلی بررسی کنید آیا برای رکورد مورد نظر سند برگشت از خرید صادر شده یا خیر؟در سیستم کنترل تولید برای فرمی مثل دستور تولید می توانید بررسی کنید آیا درخواست کالا جهت صدور سند ارسال به تولید صادر شده یا خیر؟ یا اینکه بررسی کنید کالای مورد نظر به خط تولید ارسال شده است؟در اسناد فروش می توانید با قرارگیری روی فرم فاکتور فروش بررسی نمایید که تاریخ صدور مجوز فروش یا پیش فاکتور یا صدور درخواست مشتری چه زمانی بوده است.


7 1335
دوره های مرتبط
گزارش آنالیزگروهی | حسابداری

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری

تعریف حساب تفصیل

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب