ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان | گزارش ساز

خیلی از وقت ها کاربران نرم افزار برهان نیاز دارند، گزارشات چاپی نرم افزار را به اکسل ارسال نمایند. از آنجایی که در زمان ارسال به اکسل، گزارشات با همان قالب نمایش اطلاعات به اکسل ارسال میشوند، زمان زیادی باید توسط کاربر جهت اصلاح فرمت نمایش گزارش صرف شود تا کاربران به فرمت مورد نظر دست پیدا کنند. در این ویدیو (ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان) به شما آموزش داده می شود چگونه از نرم افزار برهان با فیلترهای مورد نظر گزارش بگیرید، بدون آنکه نیاز باشد فرمت ارسال شده به اکسل را اصلاح نمایید.


8 1119
دوره های مرتبط
گزارش کارت مصرف مواد| سیستم کنترل تولید

قابلیت های گزارش کاردکس کالا | انبار

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی