ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

امکان ارسال به اکسل در تمامی فرم های سیستم برهان وجود دارد و محدود به یک بخش خاص نیست. در این ویدئو به شما آموزش داده میشود تا در تمامی صفحات نرم افزار برهان، داده های صفحه مربوطه را مستقیما به اکسل منتقل نمایید. برای ارسال اطلاعات فرم مورد نظر به اکسل کافی است هم زمان سه کلید ALT+CTRL+E روی کیبورد با هم انتخاب شوند.


9 450
دوره های مرتبط
پیام رسان در نرم افزار برهان

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

تعریف حساب تفصیل

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟