ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

امکان ارسال به اکسل در تمامی فرم های سیستم برهان وجود دارد و محدود به یک بخش خاص نیست. در این ویدئو به شما آموزش داده میشود تا در تمامی صفحات نرم افزار برهان، داده های صفحه مربوطه را مستقیما به اکسل منتقل نمایید. برای ارسال اطلاعات فرم مورد نظر به اکسل کافی است هم زمان سه کلید ALT+CTRL+E روی کیبورد با هم انتخاب شوند.


9 495
دوره های مرتبط
ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان

پیام رسان در نرم افزار برهان