ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

امکان ارسال به اکسل در تمامی فرم های سیستم برهان وجود دارد و محدود به یک بخش خاص نیست. در این ویدئو به شما آموزش داده میشود تا در تمامی صفحات نرم افزار برهان، داده های صفحه مربوطه را مستقیما به اکسل منتقل نمایید. برای ارسال اطلاعات فرم مورد نظر به اکسل کافی است هم زمان سه کلید ALT+CTRL+E روی کیبورد با هم انتخاب شوند.


9 378
دوره های مرتبط
آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات